Wczoraj zakończyły się Zimowe Warsztaty Naukowe Klubu Astronomicznego „Almukantarat”, które, podobnie jak w zeszłym roku, odbyły się w Rogalinku koło Poznania.

W spotkaniu brali udział młodzi astronomowie, którzy na swój pierwszy obóz przyjechali w latach 2005, 2006 i 2007, a także kadra prowadząca wykłady z matematyki, fizyki, informatyki, chemii i, oczywiście, astronomii. W wyborze tych zajęć, podobnie jak na obozie, obowiązywał system preferencyjny.

Głównym punktem warsztatów była wizyta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnicy zwiedzili trzy zakłady. Zajęcia w Zakładzie Elektroniki Kwantowej poprowadził mgr Wawrzyniec Kaszub, natomiast dr Zbigniew Fojud opowiedział o pracy w Zakładzie Fizyki Makromolekularnej. W Instytucie Akustyki komorę bezechową pokazał prof. dr hab. Rufin Makarewicz. Specjalnie dla młodych astronomów wykład na temat biologicznych maszyn molekularnych wygłosił prof. Michał Kurzyński z Zakładu Teorii Ciała Stałego Instytutu Fizyki UAM. W trakcie wizyty uczestnicy wykonali także doświadczenia na I Pracowni Fizycznej, które przeprowadzają studenci pierwszego roku fizyki. Wyniki opracowali razem z kadrą warsztatów.

I Pracownia Fizyczna

Uczestnicy Zimowych Warsztatów Naukowych wykonujący doświadczenie na I Pracowni Fizycznej

Pogoda dopisała jedynie podczas dwóch wieczorów, w tym podczas ostatniej nocy Warsztatów. Na niebie znaleziono i oglądano między innymi Marsa, Saturna, Plejady, Wielką Mgławicę Oriona czy M36.

Tym razem tematem przewodnim sesji referatowej był „Ten dalszy wszechświat”. Uczestnicy zaprezentowali wystąpienia dotyczące m.in. powstawania galaktyk, szukania planet pozasłonecznych, przestrzeni kosmicznej i różnych typów gwiazd. Nagrodę za najlepszy referat otrzymali: Aleksandra Lewandowska opowiadająca o Głębokim Polu Hubble'a, a także Wojtek Mińko za wystąpienie zatytułowane „Kosmiczne Pustkowia”.

Oprócz sesji referatowej i wizyty na Wydziale uczestnicy wysłuchali wielu ciekawych wykładów. Agata Rożek opowiedziała o wynikach obserwacji spektroskopowych w obserwatorium UAM w Borowcu pod Poznaniem, natomiast mgr Anna Marciniak i mgr Krzysztof Kamiński mówili o badaniach planetoid w Obserwatorium Astronomicznym UAM i błyskach gamma. Odbyły się także zajęcia praktyczne, w czasie których uczestnicy, pod opieką mgr. Wawrzyńca Kaszuba i mgr. Mikołaja Czechlewskiego, wykonywali doświadczenia z wodą, światłem i dźwiękiem. Efektem prac był m.in. światłowód i mały koncert na pięć szklanek z wodą.

Poza zajęciami stricte naukowymi uczestnicy mieli także za zadanie zbudowanie z kartonów, styropianu i siebie samych tzw. „mecharobotów”. Stworzono sześć robotów, spełniających różne funkcje i wykonujących różne operacje. Od samych stworzeń nie mniej twórcze były ich prezentacje, w czasie których jeden z nich się zepsuł, drugi miotał strumieniem fotonów, a inny potrafił się złożyć niczym prawdziwy mecharobot.

Zimowe Warsztaty Naukowe zakończyły się w piątkowy poranek, a ostatni uczestnicy opuścili Poznań około godziny trzynastej.

Autor

Marta Kubacka