Doradca naukowy Prezydenta Busha John Marburger III ostrzegł członków Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego (American Astronomical Society – AAS) o konieczności zmiany podejścia naukowców w uzasadnianiu składanych wniosków o przyznanie środków finansowych przez rząd amerykański. W swoim wystąpieniu na zimowym zjeździe Towarzystwa, Marburger przedstawił podejście amerykańskiej administracji do nauki i zarządzania przyznawanymi środkami finansowymi, szczególnie w odniesieniu do astronomii.

John Marburger powiedział, że okres prezydentury George’a Busha oznacza powrót do rządzenia zorientowanego na ekonomię (business-like administration) i naukowcy – nawet ci, którzy prowadzą badania podstawowe – muszą sobie zdać sprawę “z kluczowego znaczenia efektywności w ocenie ich pracy“.

Wedlug Marburgera, federalne wspieranie nauki jest historycznie związane z obronnością kraju, a szczególnie z technologiami czasów zimnej wojny. Po załamaniu się Związku Radzieckiego w roku 1991, Stany Zjednoczone stanęły wobec problemu nadmiaru bogactwa – ogromnej ilości odkryć wymagających dalszych badań naukowych. “Mamy tego za dużo” – powiedział Marburger. – “Nie stać nas na to aby pociągnąć wszystko razem“.

Marburger mówi, że “obecna administracja wspiera naukę zorientowaną na odkrycia“, “ale [Prezydent] kładzie nacisk na to aby wiedzieć dlaczego inwestujemy w to pieniądze“.

W odniesieniu do przekroczeń budżetu NASA Marburger powiedział: “Uważam, że problemy NASA i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej należy rozdzielić“. Ten komentarz wywołał gromki aplauz ze strony audytorium zajmowanego przez profesjonalnych astronomów.

Po wystąpieniu podczas sesji pytań i odpowiedzi z dziennikarzami, poproszono Marburgera między innymi komentarz odnośnie widocznego dążenia administracji Prezydenta Busha w kierunku konsolidacji projektów i finansowania instalacji astronomicznych. W szczególności pytanie dotyczyło zamieszania wokół przekazania finansowania Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) w Cambridge (stan Massachusetts) ze Smithsonian Institution do National Science Foundation. Marburger powiedział, że “nie powinno się wyciągać wniosków na podstawie ostatnich doniesień, odnośnie tego jaki jest ostateczny cel działań podejmowanych przez Administrację. Intencją tych działań jest bowiem chęć uzyskania najlepszych wyników naukowych. Jest zrozumiałe, że Amerykanie spodziewają się bardzo ostrożnego podejścia“.

Autor

Marcin Marszałek