Zdjęcia z trzech satelitów NASA zobrazowały rozmiary zniszczeń spowodowanych przez wybuch wulkanu Nyiragongo. W wyniku wybuchu z 17 stycznia zginęło ponad 100 osób, a tysiące innych zostało ewakuowanych.

Zdjęcia powstały w wyniku połączenia danych z misji Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) i Landsat. Przedstawiają one mapę zalanych przez lawę terenów oraz perspektywiczne widoki wulkanu przed i po erupcji.

SRTM to misja realizowana w dniach 11-22 lutego 2000 roku przez załogę promu kosmicznego Endeavour. Za pomocą interferometrii radarowej mierzona była odległość powierzchni Ziemi i tworzona trójwymiarowa mapa.

ASTER to jeden z pięciu instrumentów zainstalowanych na wystrzelonym 18 grudnia 1999 roku satelicie Terra, obserwującym powierzchnię naszej planety. Prowadzi on obserwacje w 14 zakresach widma obejmujących promieniowanie widzialne i podczerwone. Zdolność rozdzielcza wynosi od 15 do 90 metrów. Jeszcze przez 6 lat będzie on monitorował powierzchnię naszej planety rejestrując zmiany w jej wyglądzie. Może być wykorzystywany do obserwacji między innymi aktywnych wulkanów, zjawisk związanych z lodowcami, degradacji raf koralowych.

Landsat jest wynikiem współpracy pomiędzy NASA i United States Geological Survey. Został wystrzelony 15 kwietnia 1999 roku i jest kolejnym satelitą z serii, którą rozpoczęto w 1972 roku. Zbiera on dane na temat lądów oraz stref przybrzeżnych. Zebrane informacje dostarczają uczonym danych o zmianach w zalesieniu i topnieniu lodowców.

Wygląd wulkanu Nyiragongo przed erupcją z 17 stycznia 2002 roku.

Perpsektywiczny obraz przedstawiający wygląd wulkanu Nyiragongo uzyskany na podstawie danych satelitarnych.

Autor

Michał Matraszek