Grupa ekspertów z dziedziny nauki, która spotkała się po raz pierwszy w zeszłym tygodniu w Paryżu, omawiała sposób działania Europejskiej Rady Naukowej (European Research Council, ERC). Zadaniem ERC byłoby takie dysponowanie przeznaczonymi na naukę pieniędzmi, żeby zniwelować różnice w dziedzinach nauk podstawowych, występujące między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.

Według ekspertów podział środków powinien odbywać się w sposób apolityczny i zależeć od osiągnięć poszczególnych ośrodków naukowych, a nie od funduszy wpłacanych na cele naukowe przez poszczególne kraje.

Nie wiadomo jeszcze, jakie kwoty będą w dyspozycji ERC. Nie jest jasne, czy Rada przejmie zarządzanie wszystkimi europejskimi środkami przeznaczonymi na badania naukowe, czy też jej budżet zasilą nowe źródła. Nie została również ustalona ostateczna data rozpoczęcia działalności ERC, prawdopodobnie nastąpi to na początku 2004 roku, gdy przewodnictwo w Unii przejmie Irlandia Północna.

Według dotychczasowych przewidywań wyrównanie różnic w dziedzinach nauk podstawowych między Unią Europejską a USA będzie kosztować tę pierwszą nawet dziesiątki miliardów euro.

Autor

Marcin Marszałek