W Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie odbył się Krajowy Dzień Informacji na temat Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej Galileo. Organizatorem spotkania było Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej.

DSCS gotów do pracy“>System nawigacji satelitarnej Galileo jest wspólną inicjatywą UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która stanowi odpowiedź na wyzwania współczesności, zwłaszcza zaś na dokonania amerykańskiego przemysłu kosmicznego. Ma być ogólnie dostępnym, niezawodnym i technicznie najdoskonalszym systemem cywilnym, (w przeciwieństwie do amerykańskiego GPS pozostającego pod kontrolą wojska). Wdrożenie nowego europejskiego systemu przewiduje się na 2008 rok.

Obecnie kończą się prace przygotowawcze i rozpoczyna się realizacja projektu. Przed Polską jako państwem członkowskim Unii Europejskiej otwierają się nowe możliwości udziału w budowie i rozwoju systemu Galileo oraz zastosowania go w wielu różnych dziedzinach – od transportu poprzez bankowość i ubezpieczenia do ochrony środowiska, ratownictwa i zarządzania kryzysami. Udział w budowie systemu Galileo zapewni Polsce dopływ nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych i może stać się ważnym czynnikiem przyspieszonego rozwoju kraju. Wartość rynku usług związanych z nawigacją satelitarną szacowana jest na kilka do kilkunastu miliardów dolarów.

Na zorganizowanej w CBK PAN konferencji zaprezentowano m.in. system nadzoru ruchu pojazdów, przykłady zastosowań GPS i GSM, zastosowania systemu EGNOS w nawigacji lotniczej. Przedstawiono także zagadnienia związane z krajową aktywną siecią geodezyjną, omówiono pomiary metodą satelitarną dla potrzeb systemu IACS oraz problemy precyzyjnej transmisji czasu.

Krajowy dzień informacji o systemie Galileo” zainaugurował realizację projektu GalileoApp, związanego z rozwojem sektora nawigacji satelitarnej w Polsce. Celem tego projektu jest m. in. rozbudzenie zainteresowania polskich firm i instytucji wykorzystaniem aplikacji komercyjnych Galileo.

W strukturach Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej przy CBK PAN powstała specjalna jednostka Galileo Point. Jej zadaniem jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, stworzenie internetowej bazy danych o podmiotach polskiego sektora nawigacji satelitarnej oraz dostarczanie informacji o konkursach i projektach Galileo.

Autor

Wojciech Lizakowski