Pracownia Komet i Meteorów zaprasza wszystkich miłośników astronomii zainteresowanych tematyką meteorową na Projekt Perseidy 2007, który odbędzie się w dniach 6 – 19 sierpnia w Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Warszawskiego w Ostrowiku pod Warszawą, położonej na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy tegorocznego spotkania będą świadkami maksimum jednego z najbardziej spektakularnych rojów meteorowych – Perseidów i aktywnie przyczynią się do lepszego poznania jego natury.

Projekt organizowany jest z myślą o początkujących obserwatorach, którzy pod okiem studentów astronomii i pracowników naukowych, a także weteranów spotkań Pracowni zdobywają umiejętności i wiedzę niezbędne do prowadzenia samodzielnych obserwacji i zrozumienia natury obserwowanych zjawisk. Prowadzone będą obserwacje wizualne, teleskopowe, fotograficzne i video. Będziecie mogli poznać działanie i obsługiwać sprzęt tworzący Polish Fireball Network.

Kamerki rejestrujące meteory

W Ostrowiku działa jedna ze stacji bolidowych, wchodząca w skład Polskiej Sieci Bolidowej. Na zdjęciu widoczne kamerki rejestrujące meteory.

Obserwacje podczas Projektu Perseidy 2007 będą miały znaczenie naukowe. Bardzo dużo uwagi poświęcone będzie najnowocześniejszym metodom automatycznych obserwacji meteorów. Dzięki zebranym danym pragniemy zbadać aktywność oraz strukturę roju Perseidów a wyniki zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

Szczególny nacisk zostanie położony na naukę analizy i interpretacji danych obserwacyjnych przy pomocy oprogramowania stworzonego przez członków Pracowni. Dlatego mile widziane będą zgłoszenia od osób, którym nieobce są matematyka i podstawy programowania.

Wypełnianie raportów z obserwacji

W ciągu dnia uczestnicy sporządzają raporty z obserwacji oraz mają okazję zgłębiać tajniki zagadnień meteorowych i zapoznać się z odpowiednim oprogramowaniem.

W Ostrowiku przez cały rok prowadzone są obserwacje przy użyciu profesjonalnego reflektora systemu Cassegraina o średnicy zwierciadła 60 cm, co da uczestnikom możliwość obcowania z nauką na najwyższym poziomie. Do Waszej dyspozycji będzie zaś dwudziestocentymetrowy refraktor Grubb, oraz trzy teleskopy 105/500mm Celestrona.

Refraktor Grubb

W celu obserwacji innych obiektów niż meteory, uczestnicy mogą także korzystać z dwudziestocentymetrowego refraktora Grubb.

Jednak Spotkanie to nie tylko obserwacje i wykłady. Odbywają się mecze siatkówki i ogniska. Projekt Perseidy 2007 czerpie z tradycji Obozów Astronomicznych PKiM, których unikalną atmosferę można poczuć czytając zebrane przez Macieja Kwintę słynne Zapiski Ostrowickie czy przeglądając galerie zdjęć

Wykład w czasie obozu PKiM

W trakcie obozu odbywają się wykłady, szkolenia o tematyce czysto meteorowej, jak i ogólnoastronomicznej.

Ognisko w czasie obozu PKiM

Nie samą astronomią człowiek żyje, więc na ognisko czas także się znajdzie.

Projekt jest sponsorowany przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego! Zapewniamy materiały do obserwacji, zakwaterowanie we w pełni wyposażonym budynku mieszkalnym Stacji oraz możliwość całodobowych konsultacji. Dojazd i wyżywienie – we własnym zakresie. Liczba uczestników jest ściśle ograniczona przez pojemność Stacji (ok. 15 osób).

W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone zgłoszenia od osób, które wykonają przed spotkaniem własne obserwacje (a następnie prześlą je wraz ze zgłoszeniem na podany niżej adres), lub/i nawiążą kontakt z Pracownią i wykonają pracę teoretyczną. Informacje dotyczące działalności Pracowni i wszystkie materiały niezbędne do wykonania samodzielnych obserwacji możecie znaleźć na naszej stronie internetowej.

Na indywidualne zgłoszenia czekamy do 30 czerwca (termin nieprzekraczalny). Każde zgłoszenie powinno zawierać pełne dane uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon kontaktowy, numer PESEL). Zebrane dane będą wykorzystane tylko w celach rekrutacji na Projekt Perseidy 2007. Około 14 lipca ogłoszona będzie lista zakwalifikowanych i zostaną rozesłane indywidualne zaproszenia wraz ze szczegółowymi informacjami.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pkim@pkim.org lub: lelma87@gmail.com, bądź pocztą tradycyjną:

„PKiM – Studenci”

Obserwatorium Astronomiczne

Uniwersytet Warszawski

Al. Ujazdowskie 4

00-478 Warszawa

Autor

Michał Matraszek