Kolejny rok mamy możliwość zadecydowania, co stanie się z 1 procentem podatku dochodowego. Mimo licznych kampanii zachęcających do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, z możliwości tej korzysta tylko co piąty podatnik (rozliczający się według skali podatkowej).

Wskazanie fiskusowi organizacji, której przekazany zostanie 1% naszego podatku, jest bardzo proste: wystarczy wypełnić dodatkowo parę pól na formularzu PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. Możliwość taką mają nie tylko osoby płacące podatek dochodowy od osób fizycznych, lecz także przedsiębiorcy i inwestorzy giełdowi. Skorzystanie z niej nie powoduje zwiększenia wysokości płaconego podatku!


Więcej trudności możemy mieć z wyborem wspieranej organizacji. Organizacji pożytku publicznego upoważnionych w tym roku do otrzymywania 1% podatku jest 6383. Pełny wykaz można przeszukiwać np. w bazie portalu organizacji pozarządowych ngo.pl. Czytelnikom AstroNETu proponujemy rozważenie wsparcia jednej z wymienionych niżej organizacji.

OrganizacjaNumer KRS
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci0000044710
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej0000109744
Beskidzki Klub Astronomiczny “POLARIS”0000076686


Warto nadmienić, że pożyteczne organizacje można wspierać przez cały rok – darowiznę można odpisać od dochodu (do 6% jego wysokości, przedsiębiorcy do 10%), przeważnie zmniejszając należny podatek. Zachęcamy też do bezinteresownego wsparcia działalności organizacji pozarządowych!

Uwaga – na przełomie marca i kwietnia Ministerstwo Finansów planuje umożliwić składanie najbardziej popularnego rozliczenia PIT-37 przez Internet, bez konieczności posiadania tzw. podpisu kwalifikowanego.

Autor

Wojciech Rutkowski