Tego dnia, w 1618 roku, urodził się Francesco Grimaldi, włoski fizyk, astronom i matematyk. Zajmował się głównie optyką. Swoje badania i spostrzeżenia zapisał w pracy „Physicomathesis de lumine, coloribus, et iride, aliisque annexis”, w której praktycznie zawarł całą ówczesną wiedzę na temat światła. Jest również uznawany za odkrywcę dyfrakcji optycznej. Wprowadził zwyczaj nazywania obiektów pozaziemskich od nazwisk uczonych. W swoim dorobku ma również wykreślenie mapy Księżyca, a także wstępne pomiary wysokości niektórych gór występujących na naszym naturalnym satelicie. Wyznaczył także wysokość, na jakiej poruszają się chmury, a przeprowadzając wraz z Giovannim Ricciolim doświadczenia dotyczące spadku swobodnego zauważył kwadratową zależność wysokości od czasu.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę