Tego dnia, w 1768 roku, urodził się Jean-Baptiste Fourier, francuski fizyk i matematyk. Zajmował się badaniem przewodnictwa cieplnego, gdzie sformułował fundamentalne równanie opisujące to zjawisko. W tym celu wprowadził pewien szereg, który umożliwiał zapisanie funkcji okresowej jako kombinacji funkcji trygonometrycznych. Jak się okazało, szereg ten, nazwany od jego nazwiska, okazał się tak przydatny, że zapoczątkował tzw. analizę fourierowską, która wpłynęła znacząco na rozwój akustyki, teorii sygnałów, informatykę czy fizykę kwantową. Jego nazwisko możemy także spotkać w nazwie transformaty Fouriera, która jest w praktyce wykorzystywana np. w spektroskopii podczerwieni, a także w metodzie Fouriera-Motzkina używanej do stopniowej redukcji zmiennych tak, aby otrzymać jedną zmienną zależną, czyli trywialny układ równań 😉

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę