Tego dnia, w 1825 roku, urodził się Johann Balmer, szwajcarski matematyk i fizyk. Zajmował się gównie nauczaniem arytmetyki i geometrii, jednak jako matematyk spełniał się na poszukiwaniu związków liczbowych pomiędzy różnymi wielkościami. Całe szczęście dla niego i fizyki trafił na tabelę z doświadczalnie zmierzonymi liniami widmowymi wodoru. Balmer znalazł zależność, którą da się te linie wytłumaczyć, a wystarczą do tego tylko 2 liczby całkowite. Niedługo później okazało się, że opracowany wzór jest zgodny z kolejnymi odkrytymi liniami w widmie wodoru. Praca Balmera miała znaczący wpływ na właśnie co powstającą fizykę atomową.
Jego nazwiskiem nazwano serię widmową, jaka powstaje w wyniku emisji fotonów przy „zejściu” elektronów z wyższych orbitali na orbital drugi w atomie wodoru.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę