Williamina Fleming urodziła się 15 maja 1857 roku w Dundee w Szkocji. Swoją karierę naukową zaczęła jako pokojówka profesora Edwarda Pickeringa. Stwierdził on kiedyś, zdenerwowany na swój zespół naukowy (mężczyzn z Harvard College Observatory), że nawet jego pokojówka wykonałaby ich pracę lepiej. Jak się potem okazało, miał rację i kobieta wykonywała swoją pracę bardzo efektywnie.

Williamina została zatrudniona w obserwatorium Pickeringa w 1881r. Miała analizować widma gwiazdowe i klasyfikować gwiazdy na podstawie zawartości wodoru.

Fleming współtworzyła Katalog Henry’ego Drapera. W ciągu 9 lat pracy skatalogowała ponad 10 tysięcy gwiazd, odkryła 59 mgławic (w tym Mgławicę Koński Łeb), ponad 310 gwiazd zmiennych (w 1970 roku opublikowała listę pierwszych 222 odkrytych przez siebie) i 10 nowych.

Dzięki wspaniałej pracy Williaminy powołano zespół kobiet ,,komputerów” – Haremu Pickeringa. Wykonywały one męczące i powtarzalne zajęcia, przetwarzały dane astronomiczne. Tak zwane Harvardzkie komputery wykonały wspaniałą pracę.

Innym powodem do zatrudniania kobiet było to, że nawet wykonując pracę naukową zarabiały tyle, co niewykwalifikowany robotnik (25-50 centów na godzinę), wiec przy tym samym budżecie można było zatrudnić większą ilość pracowników.

Grupa kobiet „komputerów”, tak zwany harem Pickeringa. Sam Edward Pickering stoi w drugim rzędzie na środku zdjęcia.

Williamina otrzymała tytuł kuratora harwardzkiej kolekcji fotografii astronomicznych w 1899 roku. W 1906 została honorowym członkiem Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Została honorowym członkiem astronomii na Wellesley Collage, a w 1911 roku medal Guadalupe Almendro za odkrycie nowych gwiazd. Co więcej, jej nazwiskiem został nazwany krater na Księżycu.

Wydała dwie prace: „A Photographic Study od Variable Stars” w 1907 i „Spectra nad Photographic Magnitudes of Stars in Standard Regions” w 1911 roku.

Zmarła na grypę 21 maja 1911 roku w Bostonie.

Korekta – Matylda Kołomyjec

Autor

Urszula Ulanowska