Inżynierowie rozpoczęli testy polegające na wystrzeliwaniu fragmentów pianki izolującej zbiornik główny w kierunku makiety drzwi podwozia promu kosmicznego. Chcą w ten sposób sprawdzić jakie zniszczenia mogą one wywołać w płytkach izolacji cieplnej i odtworzyć uszkodzenie, któremu uległa Columbia.

W czasie pierwszych prób, przeprowadzanych za pomocą działa w Southwest Research Institute w San Antonio w Teksasie stwierdzono jedynie niewielkie uszkodzenia „ostrzeliwanego” obszaru.

Skrzydło Columbii zostało uderzone fragmentem pianki izolującej 82 sekundy po starcie 16 stycznia 2003 roku. Zgodnie z dotychczasowymi hipotezami, spowodowane uszkodzenie było przyczyną katastrofy promu 1 lutego

Kompleksowe testy przeprowadzane w Southwest Research Institute są nadzorowane przez CAIB, zespół powołany do zbadania przyczyn katastrofy. Na początku czerwca przeprowadzone zostaną próby, w których pianka wystrzeliwana będzie w kierunku w pełni wyposażonej makiety skrzydła.

W trzech z czterech prób przeprowadzonych w zeszłym tygodniu wykorzystano pokrycie termiczne z Enterprise, prototypu promów kosmicznych. Ostrzeliwane ono było pod kątem 5 stopni. Stwierdzono niewielkie uszkodzenia lub nie stwierdzono ich w ogóle. Fragmenty pianki nie były tak duże jak ten, który uderzył Columbię. Badacze chcą jednak mieć możliwość manewrowania masą i prędkością wystrzeliwanych odłamków dla uzyskania parametrów odpowiadających wydarzeniom z 16 stycznia.

Czwarty test, w którym piankę wystrzelono pod kątem 8 stopni i z nieco większą niż planowano prędkością spowodował widoczne lecz stosunkowo niewielkie wyżłobienie. Według inżynierów pianka która uderzyła skrzydło Columbii miała względna prędkość pomiędzy 660 i 920 kilometrów na godzinę.

Drzwi podwozia zostały wybrane jako cel badań zanim stwierdzono, że uszkodzenie nastąpiło nie tam, lecz w przedniej części skrzydła. Tak więc przeprowadzone badania nie odpowiadają dokładnie temu co przewiduje scenariusz wypadku. Poprawniejsze testy odbędą się w przyszłym miesiącu. Ostrzelana zostanie makieta przedniej części skrzydła.

Autor

Michał Matraszek