Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami na wieczornym niebie możemy obecnie dostrzec dwie jasne komety: C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) oraz C/2002 F1 (Utsunomiya). Jasność pierwszej z nich powoli maleje ze względu na oddalanie się od Słońca, jednak Utsunomiya – wręcz przeciwnie – 22 kwietnia powinna osiągnąć peryhelium swej orbity i jednocześnie maksymalną jasność.

Peryhelium nowego włochatego gościa znajduje się w odległości 0,438 AU od Słońca. Jakby tego było mało, kometa znajdzie się najbliżej Ziemi 17 kwietnia, w odległości 1,18 AU. W chwili obecnej Utsunomiya ma 5 wielkość gwiazdową więc teoretycznie jest widzialna gołym okiem. Niestety znajduje się tak blisko Słońca, że blask gwiazdy będzie przeszkadzać w obserwacjach. Można jednak spróbować. Kometa powinna wyłaniać się spod północno-wschodniego horyzontu przed świtem.

Kometę Utsunomiya możemy dostrzec aktualnie w gwiazdozbiorze Andromedy. Kometa będzie następnie wędrowała przez gwiazdozbiór Ryb, Trójkąta, Barana, aż do Byka.

Utsunomiya wędruje od Andromedy (trochę wyżej można dostrzec kometę Ikeya-Zhang) przez Ryby (15 kwietnia), Trójkąt (19 kwietnia), Barana (25 kwietnia) do Byka (29 kwietnia).

Autor

Andrzej Nowojewski