11 czerwca około godziny 23:38 dojdzie do zakrycia najjaśniejszej gwiazdy w Wadze (Zubenelgenubi) przez ciemny brzeg Księżyca w fazie około 91 procent.

Alfa Wagi do gwiazda podwójna. Jej składniki mają jasność 2,73 i 5,16 wielkości gwiazdowej. Dzieli je na niebie kąt około 230 sekund kątowych. Jest to więc bardzo ciekawy obiekt do obserwacji, gdyż zakrycia obu składników nastąpią w odstępach kilku minut.

W momencie zakrywania Księżyc przebywać będzie około 19 stopni ponad południowym horyzontem. W obserwacjach przeszkodzi jasny blask prawie pełnej tarczy.

Jeszcze trudniejsze do obserwacji będzie odkrycie gwiazd. Dojdzie do niego około 0:46 (już 12 czerwca). Będzie ono miało miejsce przy jasnym brzegu Srebrnego Globu, w momencie w którym znajdzie się on 14 stopni nad horyzontem. Momenty zjawiska oszacowano dla środkowej Polski. Dla innych rejonów mogą się one różnić o kilka minut.

Najbardziej efektowane w zakryciu gwiazdy przez Księżyc jest natychmiastowe (trwające ułamek sekundy) jej znikanie za tarczą ksieżycową. Spowodowane jest to tym, że średnica kątowa gwiazdy na niebie to ułamek sekundy kątowej.

Dodatkową „atrakcją” zbliżającego się zakrycia jest fakt, że obie gwiazdy tworzące zakrywny układ są podwójne. Słabiej świecący składnik składa się z dwóch gwiazd o jasnościach 6,1 wielkości gwiazdowej odległych o około 0,1 sekundy kątowej. Składnik jaśniejszy jest tworzony przez gwiazdy o jasnościach 3,4 oraz 3,8 magnitudo. Odleglość między nimi to 0,01 sekundy kątowej. Podwójność obu gwiazd powoduje, że ich zakrycia będą szczególnie efektowne, gdyż będą „dwustopniowe”. W szczególności pierwszy z wymienionych obiektów idealnie nadaje się do obserwacji za pomocą kamery CCD.

Tego samego dnia, lecz nieco wcześniej (około 22:10), dojdzie do zakrycia innej gwiazdy w Wadze – 5 Lib o jasnosci 6,3. Ona również jest układem podwójnym.

Za pomoc w stworzeniu tej informacji dziękujemy Panu Romanowi Fangorowi z PTMA w Warszawie.

Autor

Michał Matraszek