Od początku lipca aż do połowy sierpnia aktywny jest rój alfa-Capricornidów, wchodzący w skład tzw. kompleksu Aquarydów – Capricornidów. Stanowi go kilka rojów z radiantami umiejscowionymi w gwiazdozbiorach Wodnika i Koziorożca: północne delta-Aquarydy (NDA), południowe delta-Aquarydy (SDA), północne iota-Aquarydy (NIA), południowe iota-Aquarydy (SIA) oraz alfa-Capricornidy (CAP). W nawiasach podano skróty nazw rojów, używane przez International Meteor Organization.

Artykuł nadesłała Ewa Zegler z PKiM

Ruch radiantów rojów kompleksu Aquarydow-Capricornidów (2)

Ruch radiantów rojów kompleksu Aquarydow-Capricornidów.

Alfa-Capricornidy są prawdopodobnie rojem bardzo starym, co ujawnia się w zróżnicowanych wartościach elementow orbitalnych poszczególnych meteoroidów z tego strumienia oraz, co za tym idzie, skomplikowanej strukturze radiantu. Mimo to niska aktywność sprawiła, że rój został odkryty dopiero w XIX wieku.

Meteory należące do roju alfa-Capricornidów mają niewielką prędkość (V = 23 km/s), a ich jasność często przewyższa przeciętną. Stąd wymika szansa na zaobserwowanie bardzo efektownych, jasnych, powolnych bolidów.

Trzeba pamiętać, że aby zaobserwować meteory z tego roju, nie należy wpatrywać się bezpośrednio w radiant. Najwięcej alfa-Capricornidów mamy szansę dostrzec, patrząc w odległości kilkudziesięciu stopni od radiantu przedstawionego na rysunku. Maksimum alfa-Capricornidów, kiedy to dostrzec można kilka zjawisk na godzinę, przypada na okolice 30 lipca. Księżyc nie zakłóci więc nadmiernie obserwacji tego niezwykle ciekawego roju.

Logo PKiM

Emblemat Pracowni Komet i Meteorów (www.pkim.org).

Aby dowiedzieć się, jak można prowadzić proste, bo niewymagające żadnego sprzętu, a mające wartośc naukową obserwacje meteorów, należy skontaktować się z Pracownią Komet i Meteorów. Każdemu zainteresowanemu prowadzeniem obserwacji przesyłamy bezpłatny zestaw map, poradników i innych niezbędnych materiałów. Organizujemy również dla naszych współpracowników obozy obserwacyjne oraz seminaria naukowe. Najlepsi obserwatorzy co roku otrzymują atrakcyjne nagrody. Nasi przedstawiciele uczestniczą także corocznie w międzynarodowej konferencji, organizowanej przez International Meteor Organization, z którą współpracujemy.

Zapraszamy!

Kontakt:

Pracownia Komet i Meteorów

Al. Ujazdowskie 4

00-478 Warszawa

pkim@pkim.org

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu