W pierwszych dniach marca noce będą rozjaśnione przez będący niedaleko pełni Księżyc, który we wtorek spotka się z Saturnem. Poza planetą z pierścieniami dobrze będzie widać Marsa, zaś posiadacze lornetek bez większego kłopotu powinni móc odnaleźć Westę – najjaśniejszą planetoidę na naszym niebie.

W nocy z niedzieli 28 lutego na poniedziałek 1 marca Księżyc osiągnął pełnię i przebywa nad horyzontem przez całą noc, przeszkadzając swoim silnym blaskiem w obserwacjach innym ciał niebiańskich. Każdej kolejnej nocy Srebrny Glob będzie jednak zmniejszał jasność, a dodatkowo będzie wędrował po niebie coraz bliżej horyzontu. W niedzielę 7 marca Księżyc znajdzie się w III kwadrze i oświetlona będzie wtedy połowa widocznej z Ziemi jego taczy.

We wtorek 2 marca będzie można obserwować, jak naturalny satelita Ziemi w fazie 97% przechodzi około 8° na południe od Saturna. Planeta będzie znajdować się ponad 1° 48' na północny zachód od gwiazdy Zaniah (η Virginis), jej jasność będzie wynosić +0,6 magnitudo, natomiast tarcza Saturna będzie miała średnicę 19″.

W środę 3 marca najjaśniejszy księżyc Saturna, Tytan, znajdzie się w maksymalnej elongacji zachodniej.

Tej samej (a także następnej) nocy będzie można zobaczyć Księżyc w sąsiedztwie Spiki – najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji Panny. W środę 3 marca faza Srebrnego Globu będzie wynosić 92% i znajdować się on będzie około 9° na zachód od Spiki. Dobę później faza Księżyca zmniejszy się do 84%, a odległość od Spiki wynosić będzie 7°. Tym razem satelita Ziemi będzie na południowy wschód od bohaterki tego akapitu.

W piątek 5 marca Księżyc przesunie się już do gwiazdozbioru Wagi. Nad ranem odnajdziemy go między dość jasnymi gwiazdami tej konstelacji: Zubenelgenubi (α Lib) oraz Brachium (σ Lib). Faza Srebrnego Globu będzie miała wielkość 75%, odległość do Zubenlegenubi będzie wynosić 6°, natomiast do Brachium jeden stopień więcej.

Dwa ostatnie dni tygodnia Księżyc spędzi w gwiazdozbiorze Skorpiona. W niedzielę nad ranem faza Księżyca będzie miała wielkość 56%, a jego brzeg znajdzie się około 15' (pół księżycowej tarczy) od Antaresa – najjaśniejszej gwaizdy tej konstelacji.

Mapka pokazuje położenie Marsa w pierwszym tygodniu marca 2010.

Rysunek wykonano na podstawie programu Starry Night (http://www.starrynighteducation.com).

W pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Raka można obserwować Marsa. Planeta w dalszym ciągu traci na jasności, zacznie też zmniejszać się wielkość marsjańskiej tarczy. W tym tygodniu jasność Czerwonej Planety będzie miała -0,5 magnitudo, natomiast tarcza Marsa będzie miała wielkość 12″.

Planeta wciąż porusza się ruchem wstecznym i oddali się od gromady otwartej gwiazd M44 na ponad 7°. Jednocześnie Mars zbliży się do najjasniejszych gwiazd konstelacji Bliźniąt Kastora i Polluksa. Od pierwszej z wymienionych gwiazd Czerwona Planeta będzie odległa o 12°, zaś od drugiej – o 8.

Mapka pokazuje położenie Westy w pierwszym tygodniu marca 2010.

Mapę wykonał Janusz Wiland w programie AstroJaWil (http://www.astrojawil.pl/astrojawil.htm).

Około 25° na wschód od Marsa (wewnątrz chrakterystycznego sierpa w gwiazdozbiorze Lwa) znajduje się Westa – najjaśniejsza i czwarta według kolejności odkrycia planetoida na ziemskim niebie. Planetoida świeci z jasnością +6,4 magnitudo, czyli jest łatwym celem dla posiadaczy lornetek.

Mapka pokazuje drogę planetoidy wśród gwiazd w ciągu całego przyszłego tygodnia. Jej poszukiwanie warto zacząć od odszukania na niebie Regulusa i Algieby – jasnych gwiazd w konstelacji Lwa, a następnie wychodząc od Albieby, poprzez kolejne widoczne na mapce gwiazdy dochodząc do planetoidy, którą dodatkowo zdradzi coraz to inne położenie każdej nocy wśród gwiazd tego gwiazdozbioru.

Autor

Avatar photo
Ariel Majcher