4 lipca około 4:00 Ziemia znajdzie się w aphelium, najbardziej od Słońca odległym punkcie swojej orbity. Co za tym idzie, średnica tarczy słonecznej osiągnie minimalną wartość.

Z odległości około 152 milionów kilometrów słoneczny dysk widzimy pod kątem 31 minut i 20 sekund.

Poruszając się po orbicie od aphelium do przypadającego 3 stycznia 2010 roku peryhelium, Ziemia będzie się do Słońca zbliżać aż do osiągnięcia odległości 147 milionów kilometrów. Widoczna z naszej planety średnica tarczy zwiększy się w tym czasie do 32 minut i 30 sekund.

Różnice w odległości Słońce-Ziemia w styczniu i lipcu nie są wielkie. Zmiany średnicy tarczy są przez to tak nieznaczne, że zauważamy je dopiero na zdjęciach takich jak powyżej, na których połączono fotografie wykonane w odstępie pół roku.

Źródła:

Autor

Michał Matraszek