Typ gwiazdy zmiennej rotacyjnej, najczęściej są to gwiazdy ciągu głównego od B8p do A7p z silnym polem magnetycznym. Gwiazdy Alpha2 CV mają w swoim widmie niezwykle silne linie krzemu, strontu i chromu; ilość tych pierwiastków zależy od szybkości rotacji gwiazdy. Zmiana jasności gwiazdy ma okres 0,5 do 160 dni i amplituda wynosi od 0,01 do 0,1 magnitudo. Silne pola magnetyczne powodują powstanie różnych jasności w poszczególnych częściach powierzchni gwiazdy – powstają plamy słoneczne. Prototypem tych gwiazd jest Cor Caroli.

Autor

Wojciech Lizakowski