Bieguny ogromnego pola magnetycznego Słońca zmieniły swój znak na przeciwny, co oznacza, że zaczął się okres największej aktywności naszej gwiazdy.

To zdarza się zawsze, gdy zaczyna się okres maksimum aktywności słonecznej – powiedział fizyk dr George Withbroe, Dyrektor Naukowy Sun-Earth Connection Program z NASA. Właściwie to dobry dla nas znak, że to, na co czekamy, właśnie się zaczyna – dodał.

Okres maksimum trwa od dwóch do trzech lat. Ziemia jest wtedy najbardziej narażona na „podmuchy” wiatru słonecznego. To także okres, w którym astronomowie prowadzą najbardziej wytężone badania. Przede wszystkim poszukują wpływu aktywności naszej gwiazdy na pogodę na Ziemi. Słońce będzie obserwowane zarówno przez teleskopy naziemne jak i przez sondy znajdujące się w kosmosie.

To najbardziej oczekiwane maksimum słoneczne w historii – powiedział Withbroe. Obrazy, dane i możliwości techniczne, jakimi teraz dysponujemy, przerosły najśmielsze marzenia naukowców z poprzedniego pokolenia – dodał.

Słońce obracając się generuje pole magnetyczne. Obszary równikowe obracają się znacznie szybciej niż biegunowe. Fakt ten tłumaczy skręcanie linii pola magnetycznego wewnątrz Słońca. Jeżeli linie te „przebiją” się z wnętrza gwiazdy, powodują przejawy aktywności słonecznej.

Aktywność ta zmienia się cyklicznie. Cykl ten wynosi ok. 11 lat. Bywało już jednak, że wynosił 9,5 czy 12 lat. Aktywność na Słońcu przejawia się przede wszystkim zmiennością ilości plam słonecznych, występowaniem protuberancji, rozbłysków, czy poziomem wiatru słonecznego.

W atmosferze Słońca występują zjawiska podobne do ziemskich zjawisk pogodowych. Pojawiają się tam obszary trochę chłodniejsze (to plamy słoneczne), jak i obszary gorętsze. Te drugie mogą utrzymywać się całymi tygodniami (protuberancje), albo trwać kilka sekund (rozbłyski).

W czasie maksimum aktywności te wszystkie zjawiska występują o wiele częściej. Rozbłyski są też większe, a protuberancje wyższe i trwalsze. Także ilość „wylatujących” z powierzchni cząstek jest wtedy znacznie większa.

Można wtedy częściej obserwować zorze polarne, które są wywoływane przez cząsteczki wiatru słonecznego w ziemskiej atmosferze. Maksimum aktywności Słońca, które właśnie się rozpoczyna, będzie wg astronomów znacznie większe niż poprzednie dwa w 1979 i 1989 r.

Dogłębna obserwacja i analiza mechanizmu aktywności Słońca jest nieoceniona w zrozumieniu zjawisk zachodzących wewnątrz naszej gwiazdy. Chcemy poznać jak najlepiej Słońce. To bardzo ważne, żeby zrozumieć jego wpływ na życie na Ziemi – powiedział Withbroe.

Wiadomo, że zmiany aktywności Słońca mają wielki wpływ na komunikację radiową na Ziemi. W czasie maksimum mogą występować poważne utrudnienia w odbiorze fal elektro-magnetycznych o długości radiowej. W tym okresie mogą następować więc usterki przy oglądaniu telewizji (szczególnie gdy fala jest przenoszona przez satelitę), korzystaniu z radiotelefonów, czy telefonów komórkowych.

Autor

Marcin Marszałek