Na Marsie mogą wciąż istnieć aktywne wulkany. Podtrzymuje to wiarę że na tej planecie wciąż jeszcze istnieje życie.

Nowe dane z Mars Global Surveyora dostarczają przesłanek za tym, że na Czerwonej Planecie zachodzą wciąż procesy wulkaniczne. Zaobserwowane obiekty pochodzenia wulkanicznego i hydrologicznego są młode i sugerują, że podobne procesy wciąż jeszcze mogą zdarzać się na tej planecie.

Przesłanki te zostały przedstawione w zeszłym tygodniu na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Geologicznego w Bostonie.

Używając kamer i laserowego urządzenia do mierzenia wysokości przestudiowano regiony nazywane Elysium i Amazonis. Obszary te są geologicznie młode. Ich wiek szacuje się na 10 do 100 milionów lat, być może mniej.

Susan Sakimoto z Centrum Nauk o Ziemi i Technologii w NASA, wraz z kolegami przedstawiła nowe dane wskazujące na istnienie dużych erupcji lawy w tym regionie. Twierdzi ona także, że wulkaniczne twory mogą mieć wspólne pochodzenie z tworami utworzonymi przez wodę.

„Z wieku utworów wulkanicznych w tym regionie wynika, że możliwe są przyszłe zjawiska wulkaniczne i hydrologiczne w tym rejonie” – twierdzi Sakimoto.

Poprzednie badania wskazały na zdarzające się wypływy lawy wulkanicznej ponad bogatą w lód powierzchnię. Takie wypływy mogą uwięzić płytko pod lawą pewne ilości wody, z którą w przyszłości lawa mogłaby oddziaływać.

„Wspólne występowanie wodnych i wulkanicznych utworów w topografii dostarcza dowodów na interakcje między nimi, istnienie wspomnianych depozytów wodnych, możliwość powtórzenia się erupcji i względnie młody wiek tych utworów” – dodaje Sakimoto – „erupcje mogą ponownie zdarzyć się w ciągu najbliższych dziesiątek milionów lat”.

Zgodnie z tą teorią na Marsie mogą istnieć zbiorniki wody o wystarczająco wysokiej temperaturze do potrzymania w nich życia.

Autor

Michał Matraszek