Bombardowanie powierzchni Ziemi przez planetoidy około 4 mld lat temu mogło wytworzyć warunki korzystne dla powstania życia – informuje najnowszy numer czasopisma “Journal of Geophysical Research”.

Według najnowszych badań silne bombardowanie przez planetoidy, któremu była poddana Ziemia prawie 4 miliardy lat temu, wytworzyło warunki korzystne do powstania życia na naszej planecie.

Planety i inne obiekty Układu Słonecznego uformowały się z dysku gazowo-pyłowego otaczającego Słońce wkrótce po jego narodzinach. Zbierając pył rozmieszczony w okolicy swych orbit, zagęszczenia w obłoku przekształciły się w znane dzisiaj planety. Jednak jednej planecie nie udało się uformować. Pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza powstał pas planetoid. Na uformowanie się planety w tym rejonie nie pozwoliła grawitacja Jowisza.

4,6 miliarda lat temu, zaraz po uformowaniu się Układu Słonecznego, pas planetoid zawierał około 1200 razy więcej masy niż obecnie. Występowały w nim setki ciał większych niż Ceres – największa znana dziś planetoida. Choć nie mogły uformować planety, planetoidy zderzały się ze sobą i pokruszone odłamki rozprzestrzeniały się po całym Układzie Słonecznym, uderzając w inne planety i ich księżyce lub spadając na Słońce. Ślady tego wielkiego bombardowania można obserwować na powierzchniach niektórych planet i ich satelitów.

Dwoje naukowców – David Kring z University of Arizona i Barbara Cohen z University of Hawaii przeprowadziła dokładną analizę właściwości kraterów zderzeniowych na powierzchni naszej planety. Według ich badań na Ziemi powstało ponad 22 tysiące kraterów o średnicy większej od 20 kilometrów, z czego 40 miało średnicę większą niż 1000 kilometrów oraz kilka o średnicy 5000 kilometrów. W wyniku tego bombardowania powierzchnia naszej planety została całkowicie przeobrażona.

Jest to główna przyczyna faktu, że geologom nie udało się znaleźć skał starszych niż 3,85 miliarda lat. Zderzenia były tak intensywne, że badacze sugerują, iż całkowicie zmieniony został też klimat Ziemi.

W wyniku tej przemiany 3,85 miliarda lat temu, na Ziemi powstały warunki dogodne do zapoczątkowania reakcji prowadzących do powstania życia – twierdzą badacze.

Autor

Marcin Marszałek