Naukowcy oszacowali wiek inkluzji wapniowo-alumniniowych (Calcium Aluminum-rich inclusions – CAI) na 4,57 miliardów lat. Wraz z chondrami, które okazały się 2 do 3 milionów lat młodsze te milimetrowe elementy budujące meteoryty kamienne (chondryty), pamiętają same początki Układu Słonecznego.

Obliczeń dokonali naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory, Królewskiego Muzemu Ontario, Uniwersytetu Hawajskiego i Uniwersytetu Moskiewskiego. Wyniki swej pracy przedstawili w magazynie Science.

Chemicy skorzystali w swych badaniach z spektrometrii masowej. Wiek CAI i chondr określili badając zawartość promieniotwórczego uranu 238 i glinu 26. Pierwszy z tych pierwiastków przemienia się w ołów, drugi w magnez 26.

Naukowcy porównali procentową zawartość odpowiednich izotopów ołowiu i magnezu w próbkach i na tej podstawie mogli określić ich wiek. Ponieważ glin rozpada się znacznie szybciej niż uran, byli w stanie precyzyjnie określić różnice w wieku CAI i chondr.

CAI i chondry powstały jeszcze w dysku planetarnym, w miejscach w których temperatura była bardzo wysoka. Pył topił się, a następnie krystalizował. O teorii powstawania chondr Meteoryty mogą być kluczem do zrozumienia procesu powstawania planet„>pisaliśmy już wcześniej.

Określenie wieku chondr i CAI ma wpływ na określenie momentu powstawania planetoid i planet. Te znacznie większe ciała niebieskie musiały powstać od 10 do 50 milionów lat później.

Autor

Anna Marszałek