Samolot NASA pobrał próbki pyłu kometarnego z górnych warstw atmosfery Ziemi. Część zebranego materiału jest starsza niż Układ Słoneczny.

Pył pochodzi z komety 26P/Grigg-Skjellerup, która ostatnio nawiedziła wewnętrzną część Układu Słonecznego w 2002 r. Pył z jej śladu dostał się do atmosfery Ziemi w kolejnym roku, kiedy ta przecięła orbitę komety. Zespół naukowców z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec wykrył w próbkach między innymi takie rarytasy, jak starszy niż Słońce materiał krzemianowy (do czterech ziarenek w jednej drobinie pyłu!).

Co jeszcze ciekawsze, znaleziono również ślady sugerujące, że badany materiał pochodził z supernowej, która mogła wybuchnąć niedaleko powstającego Słońca. Informacje tego rodzaju są kluczowe dla prób ustalenia przebiegu procesów, w których utworzył się nasz układ planetarny.

Inne nietypowe znaleziska wykryte w próbce to m. in. deuter, szczególne izotopy tlenu i azotu, a także nieznany wcześniej minerał, nazwany brownleeitem (MnSi).

Autor

Paweł Laskoś-Grabowski