Przedstawione powyżej zdjęcie zostało wykonane przez Solar Dynamics Observatory, który jest satelitą badającym dynamikę aktywności słonecznej. Fotografia ukazuje strumienie plazmy, które przemieszczają się po liniach pola magnetycznego. Promieniują one tylko w zakresie fal ultrafioletowych. Jasna struktura, która widocznie wychodzi poza brzeg tarczy Słońca to protuberancja. Jest to chłodniejsze pasmo plazmy, które cechuje się niestabilnością i zwykle rozpada się w ciągu kilku godzin lub dni. Cały 30-godzinny proces wyrzucania i powracania do Słońca pewnej ilości plazmy uwieczniony został na zdjęciu 13 i 14 grudnia bieżącego roku.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Laura Meissner