Bez względu na to jacy jesteśmy, wszyscy przychodzimy na świat w ten sam sposób. Ta reguła wydaje się być prawdziwa również dla narodzin galaktyk. Obserwując jedną z sąsiednich galaktyk, astronomowie odkryli nowe dowody, sugerujące, że ewoluowała ona podobnie do Drogi Mlecznej.

Przy użyciu European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) w północnym Chile w styczniu 2003, międzynarodowa grupa naukowców znalazła ślady halo gwiezdnego wokół Wielkiego Obłoku Magellana (Large Magellanic Cloud (LMC)), podobnego do tego zaobserowanego wokół naszej galaktyki.

Very Large Telescope Interferometer uzywa czterech 8,2 metrowych teleskopów i trzech 1,8 metrowych połączonych w jeden układ. Znajdują się one w European Southern Observatory’s Paranal Observatory w Chile.

Olbrzymie stare gwiazdy RR Lyrae formujące sferyczne halo wokół Drogi Mlecznej mogą zostać użyte jako wyznacznik do znalezienia podobnych skupisk tych gwiezdnych „staroci” w LMC. Gwiazdy RR Lyrae są określane jako stare, wielkie, pulsujące zmienne znajdujące się głównie w gromadach kulistych oraz w halo gwiezdnym. Są używane jako miara odległości (na dystansie nawet do 650 000 lat świetlnych).

Dzięki przeanalizowaniu danych zebranych do projektu MACHO (Massive Compact Halo Objects) z ponad 8 000 gwiazd RR Lyrae znajdujących się na obszarze dziesięciostopniowym, naukowcy zdołali wyodrębnić 43 pojedyncze gwiazdy RR Lyrae zlokalizowane w LMC. Kem Cook, członek zespołu z Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii oraz odkrywca gwiazd w LMC, twierdzi, że gwiazdy RR Lyrae są łatwymi do zidentyfikowania śladami po starych, zawierających śladowe ilości metalu gwiezdnych populacjach.

Dzięki badaniu gwałtownych, losowych ruchów tych wyodrębnionych gwiazd naukowcy ustalili istnienie starego halo gwiezdnego w LMC. To nowe odkrycie pokazuje, że LMC i inne małe galaktyki podobne do niej mogą zawierać halo podobne do naszej galaktyki, co sugeruje podobną historię powstania.

Klucz do teorii powstania Drogi Mlecznej i innych dużych, spiralnych galaktyk został zaczerpnięty z badań nad tym samym rodzajem gwiazd (populacji II) na obrzeżach galaktyki. Gwiazdy RR Lyrae są znaczące dla badań nad naszą galaktyką, mimo że ich masa wynosi zaledwie 2% całkowitej masy LMC.

Astronomowie sądzą, że te odkrycia ograniczą do dwóch teorie powstania galaktyk podobnych do naszej: galaktyki – satelity ze starymi gwiazdami zostały pochłonięte przez wieksze galaktyki tworząc gwiezdne halo, bądź też zanim powstająca tarcza spiralnej galaktyki zapadła się, nastąpiło ogromne wyrzucenie jej starych gwiezdnych obiektów, które spowodowało utworzenie sferycznego halo. „Konkluzja jest taka, że LMC wydaje się mieć podobny wczesny etap powstania co Droga Mleczna” – mówi Cook.

Autor

Wojciech Lizakowski