Dzięki kosmicznemu obserwatorium Chandra możemy zajrzeć w głąb naszej Galaktyki i oglądać gwiazdy niewidoczne w dziedzinie wiedzialnej.

To zdjęcie prezentuje trzy gromady jasnych, młodych gwiazd w promieniach X (kolor niebieski) i w podczerwieni (kolor zielony), które leżą w kierunku na centrum Galaktyki. Jak większość gwiazd z dysku Galaktyki, tak i te są trudne, lub nawet niemożliwe do zaobserwowania teleskopem optycznym, ponieważ przesłania je międzygwiazdowy pył blokujący światło widzialne.

Podczerwień i promienie X dostarczają oznak na istnienie dużej ilości pyłu i gazu wzdłuż linii widzenia do gromady DB01- 42. To, co niewidoczne dla teleskopu optycznego znajduje się blisko centrum Galaktyki, około 25000 lat świetlnych od Ziemi. Większość gwiazd widocznych na zdjęciu produkuje promieniowanie podczerwone na swej powierzchni, które osiąga temperaturę kilku tysięcy stopni Celsjusza. Promieniowanie rentgenowskie pochodzące z dwóch jasnych źródeł blisko centrum gromady potrzebowałoby gazu o temperaturze milionów stopni.

Tak wysoka temperatura gazu może być osiągalna przy kolizji wiatrów gwiazdowych z dwóch krążących blisko siebie gwiazd. Dwa jasne źródła promieniowania X na zdjęciu są prawdopodobnie blisko gwiazd podwójnych wytwarzających szybkie wiatry gwiazdowe. Rozproszony żar promieniowania X może być generowany przez podgrzewanie gazu w gromadzie wiatrami gwiazdowymi wiejące od wielu gwiazd.

Światło od gwiazd w dwóch gromadach DB00-58 i DB00-6 wykazuje mniejszą absorpcję w dziedzinie rentgenowskiej i podczerwone. Ta niższa absorpcja, która blokuje blokuje większość światła widzialnego, wskazuje na to, że te gromady nie znajdują się w centrum Galaktyki, lecz są bliżej. Sposób produkcji promieniowania X w tych gromadach jest prawdopodobnie podobny jak w DB01-42.

Autor

Igor Wójcikowski