Jak typ gwiazdy macierzystej może wpływać na roślinność na planecie pozasłonecznej, na przykład na planecie krążącej wokół czerwonego karła? Czy rośliny byłyby zielone, tak jak na Ziemi, czy może innego koloru?

Ziemska roślinność w procesie fotosyntezy przetwarza światło na energię, emitując jako efekt uboczny tlen. Rośliny na naszej planecie są zielone – jest to spowodowane obecnością chlorofilu, niezbędnego do fotosyntezy. Chlorofil bardzo dobrze absorbuje światło dla długości fali odpowiadającej kolorom niebieskim i czerwonym, ale absorbuje słabo w kolorze zielonym.

Temperatura gwiazdy określa jej kolor i co za tym idzie – zakres długości fali, który może być wykorzystany w fotosyntezie. Zatem zależnie od koloru gwiazdy macierzystej, rośliny mogą rozwijać się bardzo różnie i dostosowywać swój kolor do panujących warunków.

Zastanówmy się teraz, jak mogłaby się dostosować roślinność na planecie, która okrąża czerwonego karła. Czerwone karły są ciemniejsze niż nasze Słońce, więc rośliny muszą absorbować o wiele więcej światła. Roślinność musiałaby wytworzyć ciemniejsze liście, nawet czarne, by móc pochłaniać fale z całego zakresu widzialnego. Niewykluczone, że typ gwiazdy może wpływać na sam proces fotosyntezy i w takich przypadkach rośliny byłyby w stanie wykorzystywać podczerwień lub ultrafiolet, by przeprowadzać fotosyntezę.

Gliese 667 jest jednym z dwóch znanych układów wielokrotnych (drugi to 55 CnC), które posiadają planetę o masie mniejszej niż 10 nas Ziemi.

Wzrost zainteresowania procesem fotosyntezy na innych planetach wynika z ciągle rosnącej liczby odkrywanych planet pozasłonecznych, które krążą wokół różnych typów gwiazd. Planety pozasłoneczne są odkrywane również w układach podwójnych. Ponad jedna czwarta gwiazd podobnych do Słońca i połowa czerwonych karłów znajdują się w układach podwójnych i wielokrotnych. Badania nad rozwojem życia ze względu na typ gwiazdy macierzystej ułatwi astronomom poszukiwanie życia na innych planetach.

Symulacje dotyczące tego zagadnienia zostały przeprowadzone dla wielu przypadków układów – między innymi dla pojedynczego czerwonego karła (opisany na początku artykułu) oraz dla układów wielokrotnych. Roślinność na planecie znajdującej się w układzie wielokrotnym mogłaby wybrać, czy będzie czerpać energię ze wszystkich gwiazd macierzystych czy tylko z wybranej. Druga opcja jest bardziej prawdopodobna dla planet, których powierzchnia jest oświetlona przez jedną z gwiazd przez dłuższy okres czasu.

Planeta położona w układzie podwójnym, w którym jeden składnik to gwiazda podobna do naszego Słońca, a drugi jest czerwonym karłem mogłaby być mieszanką zielono-czarnej roślinności, jeśli niektóre rośliny przystosowałyby się do czerwonego karła, podczas gdy inne preferowałyby pobieranie energii z drugiej gwiazdy. Natomiast dla planet krążących wokół dwóch gwiazd podobnych do Słońca, szkodliwe promieniowanie z gwiezdnych rozbłysków mogłoby spowodować, ze rośliny stworzyłyby coś na wzór filtrów przeciwsłonecznych.

Zagadnieniami opisanymi w powyższym artykule zajmuje się Jack O'Malley-James z Uniwersytetu St Andrews.

Autor

Avatar photo
Agata Senczyna

Komentarze

  1. Jaś    

    błędne założenie — wszystko pięknie tylko że rozważania powyższe dotyczą zachowania roślin ziemskich gdyby je przesadzić pod inną gwiazdę, rośliny ukształtowane “tam”, przez miliony lat ewolucji, wcale nie muszą opierać się na chlorofilu, mogły wykształcić zupełnie inny sposób pobierania energii od swojej gwiazdy a co za tym idzie nie sposób przewidzieć jaki mogą mieć kolor

    1. at    

      oczywiście — Np. na Wenus występują głównie czerwone lasy, drzewa i ptaki.

Komentarze są zablokowane.