Kosmiczny Teleskop Hubble’a wykrył pozostałości planet w atmosferach… dwóch białych karłów.

Obiekty, o których mowa znajdują się w Hiadach, dobrze znanej miłośnikom astronomii gromadzie otwartej w gwiazdozbiorze Byka, w odległości 150 lat świetlnych od Ziemi.

Hiady i Plejady

Dwie gromady otwarte w gwiazdozbiorze Byka: Hiady (w kształcie litery V, po lewej stronie) i Plejady (niewielkie skupisko gwiazd w prawej części zdjęcia).

Naukowcy od pewnego czasu poszukują planet pozasłonecznych w gromadach gwiezdnych, co jest jak najbardziej uzasadnione w świetle teorii powstawania gwiazd, jednak do tej pory na cca. 800 odkrytych planet pozasłonecznych tylko 4 krążą wokół gwiazd skupionych w gromadach. Być może wynika to z trudności, jakich przysparzają astronomom obserwacje młodych, gorących i aktywnych gwiazd oraz ich otoczenia.

To spowodowało, że naukowcy postanowili poszukać planet w nieco starszych rejonach.

Obserwacje spektroskopowe przeprowadzone przy pomocy instrumentarium Hubble’a wykazały obecność krzemu w atmosferze dwóch białych karłów, oznaczonych jako WD0421+162 oraz WD0431+126. Krzem jest dość istotnym składnikiem skał, z których zbudowane są planety czy asteroidy. Najprawdopodobniej pole grawitacyjne wspomnianych gwiazd spowodowało rozszczepienie tych skał na okruchy, które wedle przewidywań naukowców zaczęły krążyć wokół gwiazd w formie pierścieni pyłowych. Badania sugerują także, że część materii zaczęła opadać na gwiazdy, co umożliwiło wykrycie zjawiska.

Poza śladami krzemu, w atmosferze badanych obiektów stwierdzono także obecność mniejszej ilości węgla, co jest zbieżne z zarysowaną wyżej hipotezą o pochodzeniu wykrytych pierwiastków.

Autor

Tomasz Banyś