Galaktyka Pictor A (Malarza) to jeden z supermasywnych obiektów, który znajduje się 500 milionów lat świetlnych od Ziemi. W centrum tej galaktyki możemy znaleźć supermasywną czarną dziurę. Duża ilość energii jest uwalniana na skutek opadania materii w kierunku horyzontu zdarzeń, z którego nie istnieje już droga powrotna. Ta energia produkuje ogromną wiązkę cząstek poruszających się w przestrzeń międzygalaktyczną z prędkością zbliżoną do prędkości światła.

Aby uzyskać zdjęcie dżetu (strumień plazmowej energii wyrzucany z biegunów jądra galaktyki lub gwiazdy) naukowcy korzystali z Chandra X-ray Observatory przez ponad 15 lat. Poprzez dokładne analizowanie struktury dżetu zarówno w paśmie radiowym, jak i Roentgena naukowcy starają się lepiej zrozumieć zjawisko ogromnych dżetów.

Dżet znajdujący się w galaktyce Pictor A jest jednym z najbliższych Ziemi, unosi promieniowanie X na dystans 300 000 lat świetlnych. Dla porównania średnica całej Drogi Mlecznej wynosi 100 000 lat świetlnych.

W dodatku do widocznego dżetu po prawej stronie zdjęcia, naukowcy znaleźli dowody na istnienie dżetu po przeciwnej stronie. Badacze ze względu na jego pozycję nazwali go przeciwdżetem. „Słabość” przeciwdżetu jest spowodowana jego oddalaniem się względem Ziemi. Dane przekazane przez X- ray Observatory wskazują na to, że emisja promieniowania X jest powodowana przez elektrony poruszające się wokół linii pola magnetycznego. Taki proces jest nazywany promieniowaniem synchrotonowym.

Naukowcy wykluczyli inny mechanizm odpowiedzialny za emisję dżetów promieniowania X. W tym scenariuszu, elektrony poruszające w dżecie, miały podróżować przez morze kosmicznego promieniowania tła z prędkością bliską prędkości światła. Podczas zderzeń szybko poruszających się elektronów z fotonami kosmicznego promieniowania tła mogłoby dojść do wzmocnienia energii fotonów aż do promieniowania X.

Praca opisująca rezultaty tych badań pojawi się w „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, jest również dostępna online pod adresem : http://arxiv.org/abs/1510.08392 .

Autor

Avatar photo
Marcin Kastek

Miłośnik astronomii związany z Klubem Astronomicznym Almukantarat od 2014 roku.