Kończy sie właśnie drugi obóz klubu Astronomicznego “Almukantarat” w stanicy harcerskiej Biały Brzeg w Rączkach. Wyjazd ten został zorganizowany dla tzw. “nowego naboru” – przede wszystkim absolwentów gimnazjów z całej Polski: laureatów i finalistów szkolnych konkursów przedmiotowych z astronomii, fizyki i matematyki. Znalazło się także miejsce dla sympatyków astronomii oraz uczniów innych klas gimnazjów. Jest to pierwszy obóz dla nowych uczestników obozów organizowany poza Załęczem Wielkim.

Ostatnie dwa tygodnie młodzi adepci spędzili na dalszym zgłębianiu ścisłych dziedzin wiedzy, lecz oczywiście nie było to ich jedyne zajęcie. W ciągu dnia odbywały się liczne wykłady i ćwiczenia, przede wszystkim z astronomii, lecz aby stworzyć podstawę pod przekazywaną im wiedzę z tej dziedziny przeprowadzono także zajęcia z fizyki, matematyki oraz informatyki. W tym roku najciekawsze wykłady dotyczyły astronawigacji, fizyki kwantowej czy astronautyki (szczególnym powodzeniem cieszyły się loty w symulatorze komputerowym ‘Orbiter’). Obóz odwiedził także z wizytą prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, pan Janusz Wiland i przeprowadził wykład o obserwacjach zjawisk zakryciowych.

Bardzo ważnym punktem obozu była tradycyjna już wycieczka do Planetarium Śląskiego w Chorzowie, gdzie poza obejrzeniem pokazów przygotowanych wcześniej, pan Marek T. Szczepański, założyciel “Almukantaratu” i pracownik planetarium, pokazał młodzieży gwiazdozbiory nieba południowego i zaprezentował możliwości aparatury planterayjnej. Nie zabrakło także wizyty w obserwatorium.

Oczywiście głównym punktem obozu były obserwacje nocnego nieba, w tym roku szczególnie udane: niebo sprzyjało nam prawie każdej nocy, księżyc był bardzo mało widoczny (okolice nowiu), a Perseidy osiągnęły właśnie coroczne maksimum intensywności roju. Umożliwiło to zarówno obserwacje okiem nieuzbrojonym (dostrzec można było wiele obiektów z katalogu Messiera), jak i obserwacje astrofotograficzne pod opieką kadry. Dzięki temu powstało wiele fascynujących zdjęć obiektów z katalogu Messiera i NGC.

M31

Galaktyka w Andromedzie (M31) sfotografowana przez Marcina Lipinskiego w trakcie obozu astronomicznego Klubu “Almukantarat” w stanicy harcerskiej Biały Brzeg koło Rączek, sierpień 2010.

Nie zabrakło też czasu na rozrywkę. Zorganizowana była wycieczka po okolicy, uczestnicy mieli szansę wziąć udział w licznych grach terenowych, nie pominięto także tradycyjnego dla obozów Almukantaratu chrztu. Wieczorami wszyscy zasiadali do ognisk, w trakcie których młodzi astronomowie wysłuchali opowieści dotyczących działalności Klubu.

Obóz zakończy się w najbliższą niedzielę, 15 sierpnia w godzinach przedpołudniowych. Uczestnicy, którym spodobał się kontakt z klubem będą mieli szansę przyjeżdżać na spotkaniach organizowanych przez Klub. Miejmy nadzieję, że spotkamy się z nimi na seminariach i zimowiskach, a także przyszłorocznym obozie!

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu