17 sierpnia zakończył się drugi z obozów młodzieżowych organizowanych w tym roku przez Klub Astronomiczny „Almukantarat”. Wspominaliśmy o nim już w artykule podsumowującym poprzedni obóz. Miejscem wypoczynku była Stanica Harcerska „Biały Brzeg” w Rączkach, a uczestnicy to licealiści, którzy (w większości) już wcześniej brali udział w spotkaniach Klubu. Zapraszamy do przeczytania relacji z obozu.

Połowę zajęć w pierwszym tygodniu zajmowała sesja referatowa. Każdy z uczestników przedstawił 15-minutowy referat na wybrany przez siebie temat związany z astronomią lub innymi naukami ścisłymi. Z prawie 60 wystąpień kadra wybrała 7 najlepszych, które zostały powtórzone w sesji finałowej. Ostatecznie przyznane zostały trzy nagrody za referaty: dwie od kadry i jedna od publiczności dla osoby wyłonionej w głosowaniu uczestników.

Referat Basi Machnik - meteoryty kamienne

Basia Machnik prezentuje swój referat o meteorytach kamiennych.

Zasadniczą część obozu stanowiły zajęcia z astronomii oraz innych nauk ścisłych: matematyki, fizyki, informatyki. Odbywały się między innymi liczne wykłady z podstaw astronomii, ćwiczenia przygotowujące do Olimpiady Astronomicznej, kurs analizy matematycznej, zajęcia z mechaniki, czy nauka programowania mikrokontrolerów. Uczestnicy zazwyczaj mieli do wyboru cztery różne tematy zajęć. Wszyscy wzięli także udział w kursie pierwszej pomocy.

Zajęcia trwały również w nocy – przez większość obozu pogoda pozwalała na prowadzenie obserwacji nocnego nieba. Uczestnicy chętnie brali udział w Lidze Obserwacyjnej. Podzieleni na kilkuosobowe grupy, pracując z atlasami i mapkami, znajdywali przez teleskopy różne obiekty (gwiazdy, gromady, mgławice, galaktyki) z zadanej listy. Oprócz obserwacji teleskopowych, odbywały się także pomiary ciemności nieba w Rączkach oraz obserwacje meteorów (głównie roju Perseidów, którego maksimum wypadało w trakcie obozu).

W tym roku po raz pierwszy zorganizowana została Obozowa Olimpiada Astronomiczna „O błękitną szyszkę”. Wzięła w niej udział ponad 1/3 obozu. Uczestnicy dostali trzy godziny na rozwiązanie trzech zadań, podobnych do tych występujących na prawdziwej Olimpiadzie Astronomicznej. Następnie zmierzyli się jeszcze z testem sprawdzającym wiedzę z różnych dziedzin astronomii.

Nagroda za OOA dla Olka Łyczka

Olek Łyczek odbiera nagrodę za pierwsze miejsce w Obozowej Olimpiadzie Astronomicznej „O błękitną szyszkę”.

Wieczorami wszyscy odpoczywali od nauki i brali udział w grach (takich jak mafia lub ktulu), śpiewankach, pokazach filmowych. Kondycja fizyczna uczestników była rozwijana poprzez poranne rozruchy fizyczne, gry terenowe oraz zajęcia sportowe, m. in. turniej siatkówki. Zorganizowana została także dyskoteka oraz wieczór kabaretowy.

Rączki 2013 - wieczór kabaretowy

Występ uczestniczek podczas wieczoru kabaretowego zorganizowanego w trakcie obozu astronomicznego w Rączkach.

Tradycyjnie obóz zakończył się całonocnym ogniskiem, na którym rozdano nagrody za wszystkie gry i konkursy, a później śpiewano piosenki z klubowego śpiewnika. Wspomnienia z tego lata z pewnością zostaną z nami na długo, tymczasem z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania Almukantaratu!

Autor

Anna Kapuścińska