Warsztaty redakcji AstroNETu w 2022 roku odbyły się w dniach 24-27 listopada w księżycowym habitacie LunAres w Pile. Wzięło w nich udział 7 osób z naszego ok. 20-osobowego składu redakcji, w tym Redaktor Naczelna Natalia Kowalczyk. W trakcie warsztatów omówiliśmy nasze plany na przyszłość, a następnie podzieliliśmy się zadaniami. Udało nam się przywrócić dostępną na naszym serwisie lata temu sekcję AstroWORDS pod postacią Astrosłownika. Usprawniliśmy też działanie portalu, m.in. stworzyliśmy mozaikę obiektów katalogu Messiera na podstronie serii Śladami Messiera, a także zaplanowaliśmy treści na naszym Instagramie, na który zapraszamy. Opublikowaliśmy też 10-tysięczny artykuł w całej historii naszego portalu!

Fot: Natalia Kowalczyk

Uczestnicy warsztatów redakcji AstroNETu 2022 w habitacie LunAres w Pile.

LunAres, w której spędziliśmy cztery dni, to analogowa stacja badawcza do symulacji załogowych misji kosmicznych, zlokalizowana na powojskowym lotnisku w Pile. Stacja może pomieścić trwającą 2 tygodnie misję księżycową.

Autor

Avatar photo
Szymon Ryszkowski

Redaktor Naczelny Portalu Astronomicznego AstroNET (2021-2022), Prezes Klubu Astronomicznego Almukantarat. Autor gry planszowej Solar System Voyager.