Do NASA Astrobiology Institute (NAI) dołączą 4 nowe zespoły, których zadaniem będą studia nad powstawaniem, ewolucją, rozprzestrzenianiem się, i przyszłością życia na Ziemi i we Wszechświecie.

Po długich naradach zdecydowano, że zostaną powołane zespoły z Michigan State University (MSU – Uniwersytet Stanu Michigan), University of Rhode Island (URI – Uniwersytet na Rhode Island), University of Washington (UW – Uniwersytet Waszyngtoński) i NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Każdy z zespołów ma do pełnienia inne zadanie. I tak: MSU zajmie się życiem w niskich temperaturach (takich jakie występują na Marsie), URI – głębokimi warstwami Ziemi, UW – przeszłością życia na naszej planecie, a JPL – życiem na planetach spoza Układu Słonecznego.

Autor

Gabriel Pietrzkowski