5 mln dolarów przeznaczy w ciągu pięciu lat NASA na poszukiwanie złożonych cząsteczek organicznych we Wszechświecie oraz badanie jak powstawały.

Fundusze będą pochodziły z budżetu NASA oraz Instytutu Astrobiologii tej agencji. Pieniądze zostaną przeznaczone na różnego typu badania, w tym szczegółowe obserwacje organizmów żyjących na Ziemi w ekstremalnych warunkach, takich jak np. środowisko Antarktydy czy bardzo ciepłych wód w głębinach oceanów. Na podstawie tych badań naukowcy chcą zrozumieć, jak organizmy żywe mogą przystosowywać się do tak skrajnie różnych warunków.

Już trzy lata temu w Uniwersytecie Waszyngtońskim został opracowany szczegółowy program badań. Badania prowadzono pod kątem znalezienia podobnych warunków do powstania życia poza naszą planetą.

W ramach nowych funduszy powstaną programy badawcze, których celem będą odpowiedzi na pytania: w jaki sposób, kiedy i jak często powstają planety na których panują odpowiednie warunki do rozwoju znanego nam życia? Jak często na wspomnianych planetach w wyniku katastrof kosmicznych życie mogłoby zniknąć? Jak z pojedynczej komórki powstać mogą bardziej złożone struktury żywe? Badania będą prowadzone przez Uniwersytet w Waszyngtonie przy współpracy z uczonymi m.in. z Michigan State University, University of Rhode Island oraz Jet Propulsion Laboratory (JPL). Ogólnie będzie zaangażowanych 11 wydziałów w czterech szkołach wyższych

Autor

Wojciech Rutkowski