Minął pierwszy tydzień obozu astronomicznego zorganizowanego w Załęczu Wielkim przez Klub Astronomiczny “Almukantarat”. Uczy się i wypoczywa na nim około 50 osób.

Klub organizuje obozy w Załęczu od kilkunastu lat. W tym czasie przewinęło się przez nie kilkaset osób. Ich uczestnikami byli głównie uczniowie szkół średnich. Na obozach odbywają się zarówno zajęcia z teorii astronomii (wykłady) jak i zajęcia praktyczne (obserwacje). Nie brakuje też “klasycznego” wypoczynku – odbywają się zawody sportowe i wycieczki po okolicy.

W tym roku część teoretyczna obejmuje między innymi wykład o budowie gwiazd. W ramach obserwacji zliczane są plamy słoneczne oraz badana jest aktywność roju Perseid. Odbyła się również wycieczka do Planetarium Śląskiego w Chorzowie.

Zajęcia prowadzone są przez studentów fizyki i astronomii oraz przez zawodowych astronomów. Większość kadry rekrutuje się z osób, które wiele lat temu przyjechały do Załęcza jako uczestnicy obozów. Wśród wykładowców jest kilku redaktorów AstroNETu (w tym Naczelny). Obserwacje prowadzone są zarówno gołym okiem (meteory) jak i przez dwa teleskopy o średnicach 15 centymetrów znajdujące się w Harcerskim Ośrodku w Załęczu.

Również gimnazjaliści i licealiści prowadzą na obozie zajęcia. Każdy z nich wygłasza 20-30 minutowy referat na interesujący go temat związany z astronomią.

Za tydzień uczestnicy obozu rozjadą się do domów. Jednak nie będzie to koniec ich spotkania z astronomią. W czasie roku szkolnego zorganizowanych będzie kilka spotkań, na których młodzież wygłaszać będzie referaty i słuchać wykładów.

Polecamy naszą galerię zdjęć z obozu.

Autor

Michał Matraszek