Wśród kandydatów do nagrody Nobla z dziedziny fizyki z rok 2001 polscy naukowcy wymieniają astrofizyka Bogdana Paczyńskiego i kosmologa Stephena Hawkinga. Laureatów w tej dziedzinie poznamy we wtorek 8 października.

Fizyka to bardzo rozległa dziedzina nauki, obejmująca wiele różnych dyscyplin, od badania cząstek elementarnych aż po teorie kosmologiczne, dlatego trudno typować, za co przypadnie tegoroczna Nagroda Nobla w tej dziedzinie – zastrzegają uczeni.

Znaczącym odkryciem ostatnich lat z dziedziny astrofizyki jest potwierdzenie teorii o rozszerzaniu się Wszechświata. Interesujące są prace z zakresu spinotroniki i komputerów kwantowych” – uważa prof. Robert Gałązka, dyrektor Instytutu Fizyki PAN. “Może się też zdarzyć, jak to już bywało w przeszłości, że nagrodzone zostanie odkrycie sprzed 20-30 lat jako wyraz uznania za całokształt dokonań jakiegoś wybitnego uczonego” – przypomina jednak prof. Gałązka.

Zdaniem prof. Stanisława Rohozińskiego, dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej UW, na wyróżnienie zasługują prace nad uzyskaniem pierwiastków superciężkich. “Badania prowadzone przez ośrodki: amerykański w Berkeley, niemiecki w Darmstadt i rosyjski w Dubnej pozwoliły uzyskać pierwiastki 114 i 116, a są na najlepszej drodze do 118. W pracach teoretycznych mają także udział polscy uczeni” – podkreślił prof. Rohoziński.

Dr Krzysztof Doroba z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW zwraca uwagę na ważne osiągnięcie, jakim było odkrycie istnienia masy cząstek neutrino. “Już w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się dużego odkrycia, które wisi w powietrzu, znalezienia przewidzianej już teoretycznie cząstki Higgsa, ostatniej brakującej do standardowego modelu” – powiedział dr Doroba.

W astrofizyce dokonano największych odkryć. “Widziałbym Nobla już teraz za badania czarnych dziur i teorię struktury czasu, a za kilka lat do tego wyróżnienia dojrzeją prace nad cząstkami neutrino” – uważa prof. Ziemowid Sujkowski, dyrektor Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Zdaniem prof. Sujkowskiego już dawno zasłużył na Nobla polski astrofizyk pracujący w USA – prof. Bogdan Paczyński, twórca teorii dysków akrecyjnych, badacz zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego, oraz słynny brytyjski fizyk i kosmolog Stephen Hawking.

Autor

Marcin Marszałek