Nowe tworzywa z połączenia diamentu lub węgliku krzemu z metalami i półprzewodnikami uzyskano w Centrum Badań Wyskociśnieniowych PAN-Unipress – powiedział wicedyrektor Centrum, prof. Bogdan Pałosz.

W Centrum prowadzone są prace nad wykorzystaniem techniki wysokich ciśnień w inżynierii materiałowej do uzyskania nowej generacji kompozytów ceramicznych. Mają one strukturę nanokrystaliczną dzięki zastosowaniu mikroskopijnych kryształów (nanokryształów) wielkości milionowych części milimetra.

Badania prowadzimy w oparciu o oryginalne własne metody badawcze i techniki eksperymentalne, korzystając jednocześnie szeroko ze współpracy międzynarodowej z partnerami zarówno ze Wschodu i Zachodu Europy” – powiedział prof. Pałosz.

Jest to nowa technologia uzyskiwania nanokompozytów ceramiczno-ceramicznych w wyniku łączenia diamentu i węgliku krzemu z różnymi metalami: aluminium, cynkiem, cyną, miedzią a także ceramiki z półprzewodnikami. Proces spajania odbywa się pod ogromnym ciśnieniem 80 tysięcy atmosfer w temperaturze 2 tysięcy stopni” – wyjaśnił Pałosz.

Dzięki tej technologii uzyskuje się m.in. supertwarde materiały o własnościach diamentów, których najprostszym zastosowaniem jest wyrób narzędzi skrawających.

Nasze prace nad nowymi tworzywami mają charakter unikalny. Prowadzimy dalsze badania i eksperymenty zmierzające do ujawnienia nowych własności tych kompozytów: półprzewodnikowych, cieplnych, magnetycznych, elektrycznych i optycznych” – powiedział prof. Pałosz.

Nowe tworzywa mogą mieć szerokie zastosowanie w nanotechnologii – do wyrobu narzędzi i urządzeń dla mikromechaniki, mikroelektroniki, medycyny, branży kosmicznej.

Nanotechnologia – zajmująca się niezwykle małymi urządzeniami – będzie technologią XXI wieku. Wnosimy do niej swój wkład, tworząc nanokompozyty” – zaznaczył prof. Pałosz.

Autor

Marcin Marszałek