Beskidzki Klub Astronomiczny „Polaris” przy wsparciu Unii Europejskiej zaprasza do udziału w astronomicznym projekcie obserwacyjnym Euroastro 2002. Projekt będzie realizowany od lipca do listopada 2002 poprzez organizację specjalnych obozów obserwacyjnych w Sopotni Wielkiej koło Żywca.

Propozycja jest adresowana do młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. Główne cele projektu to pomoc w nawiązaniu znajomości z innymi miłośnikami astronomii (co może być istotne dla osób z małych miejscowości) i oczywiście umożliwienie prowadzenia obserwacji nieba (co z kolei może być istotne dla osób z dużych aglomeracji). Podstawowy program obejmuje grupowe obserwacje nieba w zakresie sesji meteorowych, słonecznych, teleskopowych i fotograficznych.

Obozy zostaną zorganizowane w Sopotni Wielkiej. Miejscowość ta położona jest w Beskidzie Żywieckim około 15 km od Żywca. „Wzniesienia zabierają maksymalnie do 15 stopni sfery niebieskiej nadhoryzontalnej, ale przy wyjściu na najbliższą górę (około 15 minut marszu) ubytek jest nie większy niż od 5 do 8 stopni. Dzięki porozumieniu z Urzędem Gminy Jeleśnia w całej wsi wyłączane będą na czas prowadzenia obserwacji astronomicznych wszystkie latarnie uliczne, co sprawia, że panujące tam warunki są prawie idealne” – obiecują organizatorzy.

Terminy obozów to 4-14 lipca, 5-20 sierpnia, 2-9 października oraz 4-21 listopada. Organizatorzy zapewniają darmowe zakwaterowanie uczestników na czas obozów w Sopotni Wielkiej, zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Sopotni Wielkiej i z powrotem, darmowy udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach, obserwacjach, konkursach oraz wycieczkach i dostęp do wykorzystywanych podczas realizacji projektu urządzeń oraz przedmiotów należących do Klubu.

Przewidziane są liczne obserwacje grupowe, szkolenia w dziedzinach związanych z obserwacjami, wykłady, wystawy, konkursy i wycieczki.

Wymagane jest spełnienie kryteriów wiekowych, zaangażowanie w prowadzenie obserwacji nieba, chęć poszerzania swojej wiedzy, obowiązkowe realizowanie obserwacyjnych celów projektu oraz członkostwo w Polarisie. Konieczny jest także udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na stronach projektu.

Autor

Marcin Marszałek