W Załęczu Wielkim rozpoczyna się obóz astronomiczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Astronomiczny „Almukantarat”. Weźmie w nim udział 26 absolwentów gimnazjów z całej Polski.

Klub organizuje ogólnopolskie obozy astronomiczne od 1983 roku. Od 1985 roku odbywają się one w Załęczu Wielkim koło Wielunia, na północnym skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym.

W trakcie obozu młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w zajęciach z astronomii, wysłuchując cyklu wykładów oraz poznając nocne niebo. Zajęcia prowadzić będą głównie studenci fizyki i astronomii, uczestnicy wcześniejszych obozów. Do dyspozycji będą trzy teleskopy, którymi dysponuje Ośrodek w Załęczu oraz pracownia komputerowa. Uczestnicy wygłoszą też własne krókie wystąpienia na tematy astronomiczne.

Obóz nie ma harcerskiego charakteru. Jednak Klub przejął od ZHP wiele zwyczajów. Uczestnicy obozów mieszkają w namiotach, pełnią w nocy warty, wieczorami spotykają się przy ogniskach. W trakcie obozu odbywają się też wycieczki po okolicy.

Klub stara się docierać do przyszłych uczestników obozów za pomocą konkursów przedmiotowych dla gimnazjów, oraz poprzez reklamowanie tej formy wypoczynku Obóz astronomiczny 2002„>w Internecie. Współpraca młodych astronomów z Klubem trwa przez cały okres szkoły średniej. Młodzież bierze udział w kolejnych obozach, seminariach śródrocznych i zimowiskach. W ich trakcie coraz aktywniej w nich uczestniczy wygłaszając referaty, biorąc udział w konkursach. Oczywiście nadal odbywają się zajęcia prowadzone przez starszych kolegów. Ich poziom staje się coraz wyższy. Po ukończeniu nauki w liceum bądź technikum, część uczestników staje się kadrą następnych obozów.

Obóz potrwa dwa tygodnie. Bezpośrednio po nim rozpocznie się obóz dla młodzieży, której spotkanie z Klubem trwa już rok lub dłużej.

Autor

Michał Matraszek