Wczoraj zakończył się trwający od dwóch tygodni obóz zorganizowany przez Klub Astronomiczny „Almukantarat”. Od dzisiaj w Załęczu uczy się i wypoczywa następna grupa młodzieży.

Rozpoczyna się obóz astronomiczny Klubu „Almukantarat”„>pierwszym obozie wzięło udział 26 absolwentów gimnazjów. Uczestnicy słuchali wykładów z astronomii, statystyki i informatyki. Wieczorami Co słychać w Załęczu?„>obserwowali i Przesłano pierwsze zdjęcia z… obozu astronomicznego„>fotografowali niebo. Wzięli również udział w wycieczce do Chorzowskiego planetarium oraz w krajoznawczych eskapadach po okolicy. Twierdzą, że Obóz astronomiczny na wesoło„>bawili się świetnie.

Gromady otwarte chi i h Persei

Zdjęcie gromad otwartych chi i h Persei (NGC 884 i NGC 869) wykonano przy pomocy kamerki internetowej Philips Vesta Pro z obiektywem 58mm. Zdjęcie jest wynikiem sumowania 50 klatek naświetlanych po 5 sekund. Chi jest bardziej rozproszona i na zdjęciu ulokowana jest bardziej na lewo. H jest skupiona, oraz położona na prawo i nieco niżej od chi. Skala jasności jest logarytmiczna.

Drugi obóz przeznaczony jest dla osób, które spotkanie z Klubem rozpoczęły rok lub kilka lat temu, a wciąż są uczniami liceów. Poziom zajęć prowadzonych przez wykładowców (głównie studentów i doktorantów) jest już znacznie wyższy niż na wcześniejszym obozie. Od uczestników oczekuje się własnej pracy, wygłaszania indywidualnych wystąpień, prowadzenia obserwacji astronomicznych.

Plejady, 11 sierpnia 2002 godzina 2:02

Zdjęcie Plejad wykonano przy pomocy kamerki internetowej Philips Vesta Pro z obiektywem 58mm. Zdjęcie jest wynikiem sumowania 100 klatek naświetlanych po 5 sekund. Skala jasności jest logarytmiczna.

Za rok lub dwa lata uczestnicy rozpoczętego dzisiaj obozu staną się kadrą następnych spotkań. Prowadzić będą zajęcia i opiekować się młodszymi kolegami. W ten sposób od prawie dwudziestu lat starsze pokolenia uczestników obozów astronomicznych wychowują następne generacje.

Obóz astronomiczny, widok ogólny

Widok ogólny na nieco opustoszałe (trwały wtedy wykłady) obozowisko. Na górze nieoficjalny klubowy transparent.

System ten sprawdza się. Znaczna część osób, które w wieku 14-15 lat liznęły w Załęczu nieco astronomii, chce kontynuować tę zabawę, brać udział w kolejnych obozach i spotkaniach organizowanych w trakcie roku szkolnego.

Autor

Michał Matraszek