Zakończyła się zorganizowana przez Niemiecką Agencję Kosmiczną konferencja “Planetoidy, komety, meteory – 2002”. Brał w niej udział między innymi dr Tomasz Kwiatkowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Takie spotkania uczonych zajmujących się badaniem małych ciał niebieskich odbywają się regularnie co trzy lata. Konferencja w Berlinie, zorganizowana przez Niemiecką Agencję Kosmiczną, poświęcona była między innymi zagrożeniom, jakie stwarzają asteroidy i komety” – powiedział po powrocie z Berlina dr Tomasz Kwiatkowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzięki coraz doskonalszym technikom obserwacyjnym wykrywany coraz mniejsze obiekty, które jeszcze kilkanaście lat temu przelatywałyby koło Ziemi niezauważone. Nie można całkowicie wykluczyć kolizji Ziemi z małym ciałem niebieskim. Istnieje też inne niebezpieczeństwo. Wybuch większego meteoru w atmosferze ziemskiej, choć nie spowoduje żadnych szkód, może, jeśli nastąpi na przykład nad Pakistanem i zostanie wzięty za eksplozję jądrową, sprowokować wojnę atomową – takie obawy wyrażali uczestnicy konferencji (o zagrożeniu taką pomyłką Nuklearny konflikt Indyjsko-Pakistański sprowokowany upadkiem asteroidy?“>pisaliśmy już wcześniej).

Ziemi nie grozi w najbliższych latach zderzenie z planetoidą ani kometą – uznali też uczestnicy konferencji. Na podstawie kolejnych bardziej precyzyjnych obserwacji i obliczeń stwierdzono, że planetoida 2002 NT7, która wzbudziła taką sensację, nie zagrozi Ziemi ani w roku 2019, ani podczas kolejnego zbliżenia w 2030 roku (o dokładniejszym wyznaczeniu orbity planetoidy Dzień Świstaka odbędzie się zgodnie z planem“>także pisaliśmy wcześniej).

Wskazywano na konieczność stworzenia globalnego systemu wczesnego wykrywania zbliżających się do Ziemi małych ciał niebieskich. Na Hawajach buduje się już poczwórny automatyczny teleskop do obserwacji takich obiektów.

Na konferencji zaprezentowano też wyniki dotychczasowych badań małych ciał niebieskich i nowe projekty badawcze – w tym przygotowywaną z udziałem Polski misję Rosetta – do komety Wirtanena.

W świetle ostatnich badań zmieniają się poglądy na charakter i strukturę planetoid. Wcześniej uchodziły one za jednolite, zwarte bryły skalne, teraz okazuje się, że są to grawitacyjne zlepieńce złożone z drobnych okruchów” – powiedział dr Kwiatkowski.

Autor

Marcin Marszałek