Technologia użyta w trakcie misji sondy kosmicznej NEAR do badania asteroidy Eros może znaleźć zastosowanie do skutecznego wykrywania przestępców na miejscu zbrodni. Takie możliwości zapowiada współpraca NASA i US National Institute of Justice (Amerykańskiej Agencji Kosmicznej oraz Narodowego Instytutu Sprawiedliwości).

Technika pomiaru przy pomocy fluorescencji rentgenowskiej (XRF – X-ray fluorescence) polega na pobudzaniu rentgenowskiego promieniowania charakterystycznego danego materiału poprzez umieszczenie go w strumieniu wysokoenergetycznych fotonów (kwantów gamma lub promieni rentgenowskich z lampy rentgenowskiej).

Umożliwia ona identyfikację związków chemicznych przez pomiar długości fali emitowanych przez te związki, na skutek naświetlania ich lampą rentgenowską.

Twórcy projektu chcą zbudować przenośne urządzenie, emitujące promieniowanie rentgena i rejestrujące fale odbite. Analiza komputerowa umożliwi wykrycie śladowych ilości krwi, nasienia oraz zapłonnika (substancji wyzwalających strzał z broni palnej) w miejscu zbrodni oraz na rękach i ubraniach podejrzanych.

Jedną z największych zalet techniki jest to, że pozostawia wykryte substancje w stanie nienaruszonym, pozwalając na ich dalsze dokładne analizy. Umożliwia także wykrycie plam krwi nawet po próbach ich ukrycia, na przykład po zamalowaniu farbą.

Obecnie badacze pracują nad zmniejszeniem rozmiarów prototypu urządzenia. Twierdzą że już w przyszłym roku powinno być gotowe do testów w terenie.

Autor

Marcin Marszałek