530 lat temu urodził się w Toruniu Mikołaj Kopernik, twórca systemu heliocentrycznego.

Studia odbywał w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze, gdzie w 1503 roku doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim jako lekarz i sekretarz swojego wuja, Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego.

W 1510 został kanonikiem warmińskim i zamieszkał we Fromborku, prowadził tam obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło. W czasie wojny polsko-krzyżackiej był zaangażowany w obronę Olsztyna (1520-1521). W latach 1517-1526 publikował prace o reformie monetarnej, sformułował w nich prawo wypierania lepszego pieniądza przez gorszy (nazywane prawem Greshama-Kopernika).

Kopernik jako pierwszy w czasach nowożytnych opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego. Oparty on był na założeniach: Planety krążą po torach kolistych dookoła Słońca, Ziemia jest jedną z nich, Ziemia obraca się wokół własnej osi. Heliocentryczny model Kopernika opublikowany drukiem w dziele „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach ciał niebieskiech„) w Norymberdze w roku jego śmierci (1543), opracowany był około 20 lat wcześniej i pojawiał się w odpisach rękopisów lub skrótach już przed 1543 rokiem.

Pomimo że dzieło Kopernika było dedykowane papieżowi Pawłowi III, zwolennicy idei Kopernikańskich popadali w konflikty z Kościołem, a samo dzieło w 1616 znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych, skąd zostało usunięte dopiero w 1828.

Dalszy rozwój teorii Kopernika stał się możliwy po sformułowaniu praw ruchu planet przez Keplera (stwierdził on między innymi, że planety krążą po elipsach, a nie po okręgach) oraz praw mechaniki Newtona. Wielkim krokiem w potwierdzeniu teorii było zbudowanie na początku XVII wieku lunety i odkrycie przez Galileusza czterech księżyców Jowisza – małego modelu układu planetarnego.

Kopernik zasłynął oczywiście jako astronom. Sukcesów w innych dziedzinach nie da się porównać ze sformułowaniem teorii heliocentrycznej. Warto jednak pamiętać, że był on także lekarzem, prawnikiem, tłumaczem poezji włoskiej, ekonomistą, politykiem i wojskowym.

Autor

Michał Matraszek

Komentarze

 1. Galileo    

  hmm — wydaje mi sie ze twórca systemu heliocentrycznego był Bóg

  1. Michał M.    

   Tak, ale…

   > wydaje mi sie ze twórcą systemu heliocentrycznego był Bóg

   Owszem. Podobnie jak: mechaniki kwantowej, galaktyk, literatury, wielkich budowli, pięknych gór. Nie wiem o Bogu której religii myślisz, ale na przykład Chrześcijanie wierzą, że wszystko co robią – robią dzięki działalności Ducha Świętego. Także dzięki Niemu tworzą teorie naukowe.

   Nie wyborażasz sobie chyba jednak, że pisząc że ktoś coś zrobił, w każdym newsie dodawać będziemy „za sprawą Ducha Świętego”.

   Stwierdzenie że „Kopernik stworzył system heliocentryczny” dla każdego może znaczyć coś innego. Kwestię przetłumaczenia zgodnego ze światopoglądem zostawiamy Czytelnikom. Wyznawca każdej religii, Chrześcijanin, Mahometanin, Ateista czy Buddysta zrobi to inaczej.

Komentarze są zablokowane.