W dniach 4-7 marca w Warszawie odbyło się XXI Seminarium Pracowni KometMeteorów (PKiM). Spotkanie mogło odbyć się dzięki uprzejmości dyrekcji Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika. Uczestnikom udostępniono pokoje hotelowe i salę wykładową.

Za nadesłanie sprawozdania dziękujemy Ewie Zegler z PKiM

Referaty wygłaszali zarówno członkowie PKiM, jak i zaproszeni goście – zawodowi astronomowie. Prof. Paweł Haensel opowiadał o gwiazdach neutronowych i wybuchach supernowych. Mgr Grzegorz Stachowski przybliżył sposób działania kamer CCD i omówił ich zastosowanie w obserwacjach astronomicznych. Dr hab. Paweł Moskalik przedstawił funkcjonowanie „teleskopu globalnego”, czyli ogólnoświatowej sieci profesjonalnych instrumentów, umożliwiającej całodobowe śledzenie wybranych obiektów, zaś dr Arkadiusz Olech zaprezentował strukturę i wyniki działalności analogicznej sieci amatorskiej, skupiającej się na badaniach gwiazd zmiennych kataklizmicznych.

Wystąpienia członków Pracowni dotyczyły juz tematyki stricte meteorowej. Mgr Mariusz Wiśniewski (szef sekcji obserwacji wideo PKiM) i dr Arkadiusz Olech przedstawili aktualny stan Polish Fireball Network (PFN), czyli rozmieszczonej na terenie naszego kraju sieci stanowisk do rejestracji bolidów techniką fotograficzną i za pomocą kamer video. Jako że na Seminarium przybyły osoby zainteresowane włączeniem się w działalność polskiej sieci bolidowej, Mariusz omówił również techniczne kwestie funkcjonowania stacji wideo oraz sposób redukcji uzyskiwanych danych. Przemysław Żołądek zaprezentował zaś wyniki obserwacji ubiegłorocznych Perseidów prowadzonych przez fotograficzne stanowiska PFN.

Analizę wykonanych przez PKiM w 2004 roku wizualnych obserwacji roju Lirydów przedstawił Krzysztof Mularczyk. Konrad Szaruga zachęcał natomiast do teleskopowych obserwacji meteorów. Kontynuacją tej tematyki było wystąpienie Radosława Poleskiego, który omówił najczęściej popełniane w trakcie tychże obserwacji błędy i opowiedział o prostych sposobach analizy uzyskiwanych danych. Podsumowano także aktywność obserwatorów Pracowni w roku ubiegłym – najlepsi otrzymali nagrody książkowe i bezpłatne prenumeraty „Cyrqlarza” – biuletynu PKiM.

Uczestnicy XXI Seminarium PKiM

Uczestnicy XXI Seminarium Pracowni Komet i Meteorów. W górnym rzędzie od lewej: Piotr Nawalkowski, Piotr Kędzierski, Mariusz Wiśniewski, Dagmara Oszkiewicz, Przemysław Żołądek, Michał Jurek, Ewa Zegler, Kamila Glinkowska, Filip Abramowicz, Justyna Cholka, Dariusz Dorosz, Andrzej Skoczewski, Filip Polewaczyk, DaVe, Paweł Turek, Kamil Szewc, Dariusz Czyżyk; w dolnym rzędzie: Michał Goraus, Karol Fietkiewicz, Krzysztof Hełminiak, Mirosław Krasnowski, Kamil Złoczewski, Adrianna Pietruszka, Radosław Ciarczyński, Arkadiusz Olech, Konrad Szaruga, Krzysztof Mularczyk, Radosław Poleski, Dominika Łacheta, Izabela Spaleniak. Na zdjęciu nieobecni są: Iwona Birecka, Grzegorz Brynda, Mariusz Grala, Halina Jaworska, Jacek Jenek, Łukasz Łapka, Elżbieta Koziróg, Kuba Małecki, Kamila Muraszkowska, Łukasz Rybicki, Małgorzata Ryszowa, Małgorzata Stanisławska i Karol Wójcicki.

W trakcie Seminarium – jako że zakończyła się dwuletnia kadencja władz Pracowni – miało także miejsce VIII Walne Zgromadzenie PKiM. Każdy z członków ustępującego zarządu przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Wszyscy otrzymali absolutorium. Następnie wybrano nowy zarząd – zadaniem którego będzie koordynowanie działań organizacji przez kolejne dwa lata. Prezesem PKiM został Radosław Poleski.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z PKiM zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pkim.org i kontaktu pod adresem pkim@pkim.org.

Autor

Wojciech Rutkowski