Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) [1], największy na świecie synchrotron służący do badań nad budową Wszechświata i odkrywaniu podstawowych praw jego działania, wznawia działanie po 27 miesiącach przerwy. W tym czasie LHC przeszło gruntowny przegląd, eliminując wszystkie słabe punkty ujawnione podczas pierwszego okresu działania oraz dokonując usprawnień niezbędnych do podwojenia energii przyspieszanych cząstek. Ulepszone zostały również detektory, 4 olbrzymie maszyny rejestrujące efekty zderzeń [2].

Autorem artykułu jest Marcin Patecki.

3 czerwca o godzinie 10:40 operatorzy pracujący w CERN Control Centre ogłosili uzyskanie stabilnych wiązek protonów o energii 6,5 TeV, które zderzane wewnątrz czterech detektorów dostarczą zupełnie nowych danych przy rekordowej energii 13 TeV w środku zderzenia. Dla przypomnienia, maksymalne energie zderzenia uzyskane dotychczas przez LHC wynosiły odpowiednio 7 TeV i 8 TeV i umożliwiły m.in. odkrycie bozonu Higgsa ogłoszone w lipcu 2012, brakującego elementu Modelu Standardowego.

Pierwsze trzy lata działania LHC, owocne w wielkie odkrycie w lipcu 2012, było dopiero początkiem wielkiej podróży. Teraz przyszedł czas na odkrycie nowej fizyki!” – powiedział Rolf Heuer, dyrektor generalny CERN – „Właśnie widzimy jak spływają pierwsze dane eksperymentalne. Zobaczymy co wniosą w nasze rozumienie funkcjonowania Wszechświata„.

Aktualnie, głównymi celami LHC jest dalsze badanie parametrów Modelu Standardowego oraz poszukiwanie fizyki wykraczającej poza jego opis, które pomogłyby między innymi w wyjaśnieniu zagadek ciemnej materii lub różnic między materią a antymaterią [3].

[1] ‘LHC Season 2: facts & figures’ : http://press.web.cern.ch/backgrounders/lhc-season-2-facts-figures

[2] 'LHC Season 2: Major work at the experiments for Run 2' : http://press.web.cern.ch/backgrounders/lhc-season-2-major-work-experiments-run-2

[3] 'LHC Season 2: New frontiers in physics' : http://press.web.cern.ch/backgrounders/lhc-season-2-new-frontiers-physics

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu