Zapraszamy młodych odkrywców z całej Europy do wzięcia udziału w konkursie,w którym do wygrania są cenne nagrody: teleskopy, staże oraz wyjazdy zagraniczne.

Wystartował Odysseus II, konkurs o tematyce związanej z badaniami kosmicznymi. Od 1-go września, młodzież z całej Europy może rejestrować się w konkursie, który łączy teoretyczne badania naukowe z eksperymentowaniem. Projekt skierowany jest do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat i ma na celu inspirowanie młodych Europejczyków do angażowania się w problematykę badań kosmicznych.

Projekt oferuje młodym ludziom szansę na wykazanie się swoją pomysłowością, a także na pogłębienie wiedzy o Wszechświecie w różnych dziedzinach, począwszy od astronomii i astrobiologii przez badania kosmiczne i satelitarne, po podróże międzyplanetarne.

Zachęcamy nauczycieli do opieki nad zespołami konkursowymi! Pomocy uczestnikom będzie udzielał duży zespołu mentorów – specjalistów z dziedzin konkursowych. Projekty mogą być nadsyłane w jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej, w tym w języku polskim.

Konkurs przeprowadzany jest oddzielnie w trzech kategoriach wiekowych:

  • Skywalkers (uczniowie w wieku 7 – 13 lat)
  • Pioneers (uczniowie w wieku 14 – 18 lat)
  • Explorers (studenci w wieku 17 – 22 lata)

Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu narodowym i wymaga od uczestników złożenia przez Internet pracy związanej z jedną z szeroko zdefiniowanych kategoriitematycznych. Praca zostanie poddana ocenie jury, które składać się będzie ze specjalistów – naukowców i inżynierów – z dziedzin konkursowych. Oceniana będzie wiedza, umiejętności praktyczne i kreatywność. Pozostałe dwa etapy to etap regionalny oraz międzynarodowy.

Do wygrania są między innymi: iPady, teleskopy, podróże, staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej i wycieczka do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej.

Prace uczniów i studentów w wieku od 14 do 22 lat przyjmowane są do 15 stycznia 2016r. Dzieci w wieku od 7 do 13 lat mogą składać swoje dzieła do 31 marca 2016r.

Pełne informacje – zawierające szczegółową instrukcję rejestracji i składania prac – można znaleźć na stronie http://www.odysseus-contest.eu/pl/.

Projekt edukacyjny Odysseus II finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Horizon 2020 Research and Innovation, numer grantu 640218. Jest to rozszerzona wersja projektu pilotażowego prowadzonego w latach 2011 – 2013. Konsorcjum projektu składa się z 14 partnerów i 4 instytucji wspomagających z 11 europejskich krajów. Koordynatorem projektu na terenie Polski oraz Litwy, Łotwy i Estonii jest Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Kontakt:

Marcin Nasiłowski

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

ul. Bartycka 18A; 00-716 Warszawa, Polska

m.nasilowski@cbk.waw.pl

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu