ESO oraz jego Sieć Popularyzacji Nauki, we współpracy organizatorem imprez edukacyjnych Sterrenlab i z Astronomical Observatory of the Autonomous Region of the Aosta Valley (OAVdA) zorganizują piąty ESO Astronomy Camp pod tytułem „Odległości we Wszechświecie”. Obóz odbędzie się od wtorku 26 grudnia 2017 roku do poniedziałku 1 stycznia 2018 roku w Aosta Valley we Włoszech.

W ramach obozu będzie przedstawione zagadnienie odległości we Wszechświecie, w trakcie różnych astronomicznych sesji, w tym wykładów, warsztatów i nocnych obserwacji teleskopami i instrumentami obserwatorium. Dodatkowo zaplanowano aktywności społecznościowe, sporty zimowe i wycieczki, tak aby udział w obozie był doświadczeniem długo wspominanym przez uczestników. ESO oraz OAVdA będą odpowiedzialne za program naukowy ESO Astronomy Camp i zapewnią wykłady oraz materiały do nich przy współpracy z innymi partnerami.

Uczestnicy ESO Astronomy Camp zorganizowanego w 2016 roku przez ESO i Sterrenlab w Astronomical Observatory of the Aosta Valley w Saint Barthélemy.

Opłata rejestracyjna w wysokości 500 euro pokrywa pełne zakwaterowanie i wyżywienie w hostelu w Saint Barthélemy, opiekę profesjonalnej kadry, wszystkie aktywności astronomiczne i wypoczynkowe, materiały, wycieczki, transport wewnętrzny i ubezpieczenie. Zostanie zapewniony autobus do transportu pomiędzy obserwatorium a lotniskiem Milan Malpensa. Opłata nie obejmuje kosztów podróży pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia, a lotniskiem Milan Malpensa.

W obozie weźmie udział maksymalnie 56 uczniów szkół średnich w wieku od 16 do 18 lat (roczniki 1999–2001) z Krajów Członkowskich ESO i dodatkowo z krajów Sieci Popularyzacji Nauki ESO. Ograniczona liczba miejsc będzie dostępna dla uczniów z innych krajów.

Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w obozie, powinny wypełnić formularz na witrynie internetowej obozu i przysłać wideo w języku angielskim, trwające nie dłużej niż trzy minuty, na temat „I would like to invent/discover… because…”, do 11 października 2017 roku do godz. 23:00 CET.

Uczeń z najlepszym zgłoszeniem z jednego Krajów Członkowskich ESO, wygra stypendium oferowane przez ESO, które pokryje całkowity koszt obozu, w tym transport. Różni krajowi partnerzy także zapewniają wsparcie dla najlepszych zgłoszeń od uczniów mieszkających w danym kraju.

Wybór laureatów stypendiów oraz miejsc niestypendialnych na obozie zostanie ogłoszony do 23 października 2017 roku. Laureaci będą następnie musieli potwierdzić swój udział w obozie do 30 października 2017 roku. Kryteria selekcji i inne instrukcje dotyczące udział zamieszczono na stronie internetowej obozu.

Aktualnie wśród krajowych partnerów wydarzenia są:

  • Niemieckie Towarzystwo Astronomiczne: Niemcy
  • Istituto Nazionale di Astrofisica: Włochy
  • NOVA, Netherlands Research School for Astronomy: Holandia
  • Polskie Towarzystwo Astronomiczne: Polska
  • Hiszpańskie Towarzystwo Astronomiczne: Hiszpania
  • Szwedzkie Towarzystwo Astronomiczne: Szwecja
  • Eyuboglu High School: Turcja

Na stronie internetowej obozu lista ta będzie uaktualniana na bieżąco.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Julia Liszniańska

Była redaktor naczelna AstroNETu i członek Klubu Astronomicznego Almukantarat. Studentka informatyki na Politechnice Wrocławskiej. Stypendystka m.in. programów: TopMinds organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, Microsoft Career Club oraz G4G Nokia.