W trakcie Doroczne spotkanie Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego (10-14.07.2023 r.) prof. Aleksander Wolszczan wygłosi wykład popularnonaukowy. Wykład ,,Planety poza Układem Słonecznym: 30 lat później” odbędzie się 14 lipca 2023 r. o godzinie 19:00 w ICE Kraków. Wykład będzie prowadzony wyłącznie w języku polskim!

Profesor Wolszczan opowie o historii poszukiwań planet poza Układem Słonecznym, przypomni o swoim (dość zaskakującym wówczas) odkryciu układu planetarnego wokół „martwej” gwiazdy neutronowej, a także odkryciu pierwszej planety krążącej wokół Gwiazda podobna do Słońca. Podsumuje również aktualny stan badań nad planetami pozasłonecznymi i plany na przyszłość w tej dziedzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie proszone są o zgłaszanie się pod adresem: eas2023@oa.uj.edu.pl .

Program całego wydarzenia: https://eas2023programme.kuoni-congress.info/2023-07-10

Autor

Paulina Kudzia