Tego dnia, w 1777 roku, urodził się Carl Friedrich Gauss, niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta. Był na tyle wszechstronnym matematykiem i wniósł znaczący wkład w rozwój tej gałęzi nauki, że obecnie nazywany jest „księciem matematyków”. Jest współtwórcą geometrii nieeuklidesowej. Opracował też metodę obliczania orbit dla Ceres i Pallas – wtedy dopiero co odkrytych planetoid. Wraz z Wilhelmem Weberem ułożyli absolutny układ jednostek elektromagnetycznych, a także skonstruowali telegraf elektromagnetyczny. Zajmując się optyką wprowadził takie terminy jak ognisko, ogniskowa czy oś optyczna soczewki. Miał też znaczący wkład w badania nad elektrycznością i magnetyzmem – rozszerzył prawo Coulomba, sformułował prawo wiążące pole elektryczne z jego źródłem (prawo Gaussa). Wynalazł też heliotrop – przyrząd, który stosował w geodezji do wyznaczenia krzywizny terenu. W statystyce spotkamy go w rozkładzie normalnym przy krzywej Gaussa 😉

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę