Tego dnia, w 1902 roku, urodził się Edward Condon, amerykański fizyk. Zajmował się fizyką jądrową i mechaniką kwantową. Brał też udział w konstrukcji radaru i projekcie Manhattan. Jest współodkrywcą reguły w spektroskopii dotyczącej przejść promienistych stanów elektronowo-oscylacyjnych molekuł – czyli tzw. zasada Francka-Condona. Spotkamy go także w regułach Slatera-Condona, dotyczących znajdowania wartości średnich operatorów jedno- i dwuelektronowych z jednowyznacznikową funkcją falową 😉

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę